Metr sześcienny

jednostka objętości w układzie SI

Metr sześcienny (symbol: m³) – jednostka objętości w układzie SI. Jest jednostką pochodną zdefiniowaną jako objętość sześcianu o krawędzi długości jednego metra.

1 m³ = 1 m · 1 m · 1 m

Jednostki wielokrotne są tworzone jako trzecie potęgi jednostek wielokrotnych metra.

Przykładowo:

  • 1 dm³ = (1 dm)³ = 0,1 m · 0,1 m · 0,1 m = 0,001 m³
  • 1 cm³ = (1 cm)³ = 0,01 m · 0,01 m · 0,01 m = 0,000001 m³

1 dm³ jest nazywany litrem.

Przy szacowaniu przestrzeni potrzebnej do transportu towarów stosuje się jednostkę metr przestrzenny zwany sterem[1].

Popularną nazwą metra sześciennego jest kubik, który ma specyficzne zastosowanie w leśnictwie. Metr sześcienny używany jest również w przewozach morskich ładunków płynnych, gdzie jest miarą objętości ładunku.

Przypisy

edytuj