Liga morska – nieużywana już miara długości (ang. nautical league, sea league), 1/20 długości łuku południka odpowiadającego 1° różnicy szerokości geograficznej:

1 liga morska = 3 mile morskie = 5556 metrów

Liga jest w przybliżeniu równa zasięgowi wzroku człowieka (wzrostu 1,78 m) stojącego na poziomie morza.

Zobacz też edytuj