Promil

ułamek równy jednej tysiącznej czyli dziesiątej części procenta

Promil (łac. pro mille – na tysiąc) – jedna tysięczna pewnej wartości liczbowej, zwanej podstawą. Oznaczany symbolem . 10 promili to 1 procent.

Symbol promila

Nazwy tej używa się w stosunkowo nielicznych przypadkach (w porównaniu do znacznie bardziej popularnego procenta). Głównie stosuje się ją do określenia spadków dna cieku w hydrotechnice, zasolenia wód (np. mórz) oraz zawartości alkoholu we krwi (w tym znaczeniu: 1 promil oznacza 100 mg alkoholu w 1 dl (decylitrze) krwi).

Wzrost (spadek) pewnej wielkości np. o 5‰ oznacza zwiększenie (zmniejszenie) tej wielkości o (5 tysięcznych dotychczasowej wartości). Promil nie jest zatem równoważny liczbie rzeczywistej 0,001 i ma sens tylko w odniesieniu do pewnej podstawy W związku z tym nie jest również samodzielną jednostką miary.

W Unikodzie znak promila występuje w wersjach:

Znak Unicode Kod HTML Nazwa unikodowa Nazwa polska
U+2030 ‰ lub ‰ lub ‰ PER MILLE SIGN promil
؉ U+0609 ؉ lub ؉ ARABIC-INDIC PER MILLE SIGN arabsko-indyjski promil

Znak promila można zapisać stosując tzw. alt-kod Alt+0137

Zobacz też edytuj