Otwórz menu główne

Hydrotechnika

nauka

Hydrotechnika – dział nauki i techniki obejmujący metody i sposoby wykorzystania zasobów wodnych (np. mórz, rzek, wód gruntowych) do celów gospodarczych (np. transport, energetyka), ochrony przed powodziami itp.

Środkami hydrotechniki są budowle hydrotechniczne, np. zapory i elektrownie wodne.