Góry Kelimeńskie (523.62; rum. Munţii Călimani) — wulkaniczne pasmo górskie, leżące na terytorium Rumunii, na granicy Bukowiny i Siedmiogrodu. Należy do Wewnętrznych Karpat Wschodnich.

Góry Kelimeńskie
Ilustracja
Jezioro Colibiţa
Megaregion Region Karpacki
Prowincja Karpaty Wschodnie
Podprowincja Wewnętrzne Karpaty Wschodnie
Makroregion Łańcuch Kelimeńsko-Hargicki
Mezoregion Góry Kelimeńskie
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Rumunia
okręg Bistrița-Năsăud
okręg Marusza
okręg Harghita
Karpaty Wschodnie

Długość pasma sięga 70 km, najwyższy szczyt Petros (2102 m n.p.m.). Pasmo zbudowane jest z wulkanicznych skał neogenu. Pasmo jest rozcięte głębokim dolinami rzecznymi, porośnięte lasami bukowymi i świerkowymi. Powyżej granicy lasu znajdują się łąki subalpejskie i alpejskie.

Widoczne są ślady zlodowacenia.