Góry Kelimeńskie (523.62; rum. Munții Călimani) — wulkaniczne pasmo górskie, leżące na terytorium Rumunii, na granicy Bukowiny i Siedmiogrodu. Należy do Wewnętrznych Karpat Wschodnich.

Góry Kelimeńskie
Ilustracja
Jezioro Colibița
Megaregion

Region Karpacki

Prowincja

Karpaty Wschodnie

Podprowincja

Wewnętrzne Karpaty Wschodnie

Makroregion

Łańcuch Kelimeńsko-Hargicki

Mezoregion

Góry Kelimeńskie

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Rumunia
okręg Bistrița-Năsăud
okręg Marusza
okręg Harghita

Karpaty Wschodnie

Długość pasma sięga 70 km, najwyższy szczyt Petros (2102 m n.p.m.). Pasmo zbudowane jest z wulkanicznych skał neogenu. Pasmo jest rozcięte głębokimi dolinami rzecznymi, porośnięte lasami bukowymi i świerkowymi. Powyżej granicy lasu znajdują się łąki subalpejskie i alpejskie.

Widoczne są ślady zlodowacenia.