Główna Kwatera Szarych Szeregów „Pasieka”

Pasiekakryptonim Komendy Głównej Szarych Szeregów. Odpowiednik Głównej Kwatery przedwojennego ZHP. Na jej czele stał naczelnik Szarych Szeregów.

Pierwsza ścisła "Pasieka" składała się z:

Od jesieni 1943 roku składała się z:

Po akcji scalenia, aż do wybuchu powstania warszawskiego:

latem 1944 uzupełniony o Edwarda Zürna nowego szefa GK.

Szefowie Głównej Kwatery edytuj

Bibliografia edytuj