Otwórz menu główne

GCSE (ang. The General Certificate of Secondary Education) – egzamin zdawany powszechnie w trakcie piątego roku nauki w szkole średniej (ang. Secondary Education) przez uczniów w wieku 16/17 lat na tak zwanym 11 roku (ang. Year 11) w Anglii, Walii i Irlandii Północnej. Jest to warunek konieczny do kontynuowania nauki w systemie A-levels lub matury międzynarodowej.

W wieku 13-14 (ang. Year 8) lat uczniowie decydują o wyborze przedmiotów, jakie będą podczas tego egzaminu zdawali. Najczęściej naukę do tych egzaminów rozpoczynają na tak zwanym dziewiątym roku (ang. Year 9).

Z egzaminów uczniowie otrzymują oceny od A* do G oraz U (nieklasyfikowany). Jednym z warunków rozpoczęcia nauki w Sixth Form jest uzyskanie oceny od A* do C.

Przedmioty obowiązkowe to: angielski, matematyka, walijski (we wszystkich walijskich szkołach) i science (ang. nauka, m.in. fizyka, chemia, biologia).

Przedmioty dodatkowe:

  • język obcy nowożytny (francuski, afrikaans, włoski, hiszpański, polski, itd.)
  • język klasyczny (starożytny grecki, starożytny arabski, hebrajski, łacina, itd.)
  • techniczne (elektronika, inżynieria, domowa ekonomia, technika i projektowanie, catering, itd.)
  • humanistyczne (ekonomia, geografia, historia, studia religijne, filozofia z etyką, itd.)
  • społeczne (biznes, biznes z ekonomią, zdrowie i opieka zdrowotna, prawo, psychologia, socjologia, itd.)
  • sztuka (muzyka, taniec, media, fotografia, itd.)
  • inne (księgowość, dodatkowa matematyka, astronomia, geologia, ochrona środowiska, statystyka, WF, itd.)