Gabriel Hornostaj herbu Hippocentaurus[1] (zm. 1587) – wojewoda brzeskolitewski (od 1576), wojewoda miński (od 1566), starosta miński (od 1575), kamieniecki (od 1568).

Przeszedł z prawosławia na kalwinizm i założył zbory w swoich dobrach, Kozarowiczach i Hornostajpolu w województwie kijowskim.

Podpisał unię lubelską 1569 roku[2].

W 1573 roku był jednym z sygnatariuszy dekretu potwierdzającego elekcję Henryka III Walezego na króla Polski[3].

PrzypisyEdytuj

  1. Rodzina, herbarz szlachty polskiej, t. V, Warszawa 1908, s. 186.
  2. Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, królewskich, książęcych; uchwał narodowych, postanowień różnych władz i urzędów posługujących do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiéj i ościennych im krajów. t. II., Wilno 1862, s. 330.
  3. Świętosława Orzelskiego bezkrólewia ksiąg ośmioro 1572–1576, Kraków 1917, s. 149.

BibliografiaEdytuj