Genealogia wojskowa

Genealogia wojskowanauka pomocnicza historii wojskowej zajmująca się rodowodem jednostek wojskowych.

Przedmiotem badań genealogii wojskowej są:

Genealogia obejmuje wszystkie te elementy, które składają się na historię i tradycję oddziałową.

Genealogia opiera się na źródłach urzędowych wytworzonych przez jednostki wojskowe (rolle, księgi służby, dzienniki bojowe i okrętowe, rozkazy, raporty, meldunki itd.

Bibliografia

edytuj
  • Bitwa niemeńska 29 VIII - 18 X 1920. Dokumenty operacyjne. Część I (29 VIII - 19 IX), oprac. i przygotowanie do druku zespół pod redakcją Marka Tarczyńskiego, Oficyna Wydawnicza "Rytm", Warszawa 1998, ISBN 83-867893-05-6, s. 8-9.