Geodeta

osoba zajmująca się miernictwem
(Przekierowano z Geodeta uprawniony)

Geodeta – osoba zajmująca się geodezją.

Geodeta przeprowadzający pomiary (Lipsk, 1952)
Studenci Wydziału Geodezji Politechniki Gdańskiej.

Przed II wojną światową zawód geodety polegał na zajmowaniu się geodezją jako dyscypliną naukową (dziedziną wiedzy), natomiast osoba zajmująca się miernictwem – wykonująca prace geodezyjne związane z pomiarami małych powierzchni (geodezja niższa) – nazywała się mierniczym przysięgłym i była osobą wykonującą zawód zaufania publicznego. Taki podział należał do polskiej tradycji i został zmieniony z powodów politycznych po 1945[1].

Aby geodeta mógł pełnić samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, musi mieć odpowiednie uprawnienia zawodowe[2].

Kompetencje opisane w ustawie edytuj

Zgodnie z obowiązującym prawem geodezyjnym i kartograficznym, stosowane potocznie określenie „geodety uprawnionego” nie występuje a jedynie wskazuje, że wykonywanie samodzielnych funkcji przez geodetę upoważnia do[3]:

  1. kierowania pracami geodezyjnymi i pracami kartograficznymi, podlegającymi zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz sprawowania nad nimi bezpośredniego nadzoru;
  2. wykonywania czynności rzeczoznawcy z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, podlegających zgłoszeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  3. pełnienia funkcji inspektora nadzoru z zakresu geodezji i kartografii;
  4. wykonywania czynności technicznych i administracyjnych związanych z rozgraniczaniem nieruchomości;
  5. wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do dokonywania wpisów w księgach wieczystych oraz prac, w wyniku których mogłoby nastąpić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Ponadto, jeżeli przy wykonywaniu funkcji mierniczych górniczych, asystentów mierniczych górniczych lub biegłych sądowych jest niezbędne prowadzenie prac geodezyjnych i kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłoszenia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, osoby wykonujące te prace powinny posiadać uprawnienia zawodowe zgodnie z przepisami ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne[4] – być geodetą uprawnionym.

Organizacje międzynarodowe edytuj

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Ryszard Hycner, Paweł Hanus: Wykonawstwo geodezyjne. Katowice: Wydawnictwo Gall, 2007. ISBN 978-83-60968-01-7.
  2. Uprawnienia zawodowe. gugik.gov.pl. [dostęp 2016-05-26].
  3. Art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
  4. Art. 47 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Linki zewnętrzne edytuj