Geoelektryka

Geoelektryka jest gałęzią geofizyki, która wykorzystuje własności fizyczne skał związane przebiegiem zjawisk elektromagnetycznych. Do własności tych należą:

Do grupy geoelektrycznych metod badań należą takie metody jak:

Zobacz teżEdytuj