Gimnazjum im. Jana Kreczmara w Warszawie

Gimnazjum im. Jana Kreczmara – prywatna szkoła średnia, założona w 1907 przez Jana Kreczmara, ojca późniejszych aktorów Jana i Jerzego. Była pierwszą w zaborze rosyjskim szkołą z wykładowym językiem polskim. Utrzymywali ją nauczyciele zrzeszeni w Towarzystwie Kultury Polskiej. Po śmierci założyciela szkołę przejął jego brat Michał, historyk, stąd też niekiedy nazywa się ją gimnazjum Michała Kreczmara.

Szkoła miała profil humanistyczny, stosunkowo duża liczba jej uczniów pochodziła ze środowisk rzemieślniczych. Gimnazjum mieściło się początkowo przy ul. Miodowej, następnie przy ul. Śniadeckich i ul. Wilczej.

Uczniami gimnazjum im. Jana Kreczmara byli m.in.: Juliusz Wiktor Gomulicki, Kazimierz Moczarski, Mieczysław Boruta-Spiechowicz, Stanisław Saks, Antoni Słonimski, Stefan Starzyński, Leopold Tyrmand, Richard Pipes.

BibliografiaEdytuj