Gleby litogeniczne - gleby, na których budowę, właściwości i ewolucję dominujący wpływ ma skała macierzysta, z której powstały.

Gleby litogeniczne jest to jeden z działów gleb - nadrzędnych jednostek systematycznych w IV wydaniu systematyki gleb Polski z 1989 r., które obowiązywało do 2011 r. Działy gleb obejmują różne gleby, na których powstanie miał dominujący wpływ jeden z czynników glebotwórczych.

Dział gleb litogenicznych dzieli się na dwa rzędy gleb i na siedem typów:
Dział I Gleby litogeniczne:

Dział gleby litogeniczne nie występuje ani we wcześniejszych, ani w późniejszym wydaniu systematyki gleb Polski.

Gleby litogeniczne zazwyczaj mają budowę profilu A-C, gdzie A jest to poziom próchniczny, C jest to skała macierzysta. Możliwe jest występowanie cienkiego, słabo wykształconego poziomu brunatnienia lub eluwialnego na granicy pomiędzy poziomem próchnicznym i skałą macierzystą. Do tego działu należą gleby, w których takie cechy jak skład mineralny, skład chemiczny i uziarnienie wynikają wprost z właściwości skały macierzystej i wpływają na przebieg zachodzących procesów glebotwórczych, a także takie, gdzie erozja powierzchniowa zmniejsza miąższość gleby i powoduje, że skała macierzysta znajduje się w bezpośrednim kontakcie z poziomem powierzchniowym.

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj