Godności i urzędy w Bizancjum w XIV wieku

Godności i urzędy w Bizancjum w XIV wieku – hierarchia urzędów w Bizancjum w XIV wieku przedstawiało się wg Pseudokodinosa[1] następująco:

 • Despota
 • Sebastokrator
 • Cezar
 • Panhypersebastos
 • Wielki Domestyk
 • Protosewastiariusz
 • Megaduks
 • Protostrator
 • Wielki Stratoperdarcha
 • Wielki Primikerios
 • Wielki Konetabl
 • Wielki Logoteta
 • Protosebastos
 • Pincerna
 • Kuropalates
 • Parakoimenos Pieczęci
 • Parakoimenos Izby
 • Logoteta Skarbu (genikon)
 • Protosevastiarites
 • Domestyk stołu
 • Epi tes trapezes (Ten od Stołu)
 • Wielki Papias
 • Eparcha
 • Wielki Drongariusz Straży
 • Wielki Heteriarcha
 • Wielki Chartulariusz
 • Logoteta Dromu
 • Protoasekretis
 • Epi tou stratou
 • Mystikos
 • Domestyk scholi
 • Wielki Drongariusz Floty
 • Primikerios Dworu
 • Protospatharios
 • Wielki Archont
 • Tatas Dworu
 • Wielki Tzausios
 • Pretor Ludu
 • Logoteta Prywatnych Domen
 • Wielki Logariastes
 • Wielki Łowczy (Protokynegos)
 • Skuterios
 • Admirał
 • Mistrz Petycji
 • Kwestor
 • Wielki Adnoumiastes
 • Logoteta Wojska
 • Pierwszy Sokolnik
 • Wielki Diermeneuta
 • Logoteta Oddziałów
 • Akolythos
 • Sędzia Wojska
 • Archont Eskorty Cesarskiej
 • Protoallagator
 • Wielki Dioiketes
 • Orfanotorof
 • Protonotarios
 • Epi ton anamneseon
 • Domestyk Murów Miejskich
 • Protokathimnenes Izby
 • Protokathimnenes Szatni
 • Vestiarios
 • Heteriarcha
 • Logariastes Dworu
 • Stratopedarcha Jeźdźców z Pojedynczym Koniem
 • Stratopedarcha Kuszników
 • Stratopedarcha Murtatoi
 • Stratopedarcha Tzakonów
 • Protokathimenos Wielkiego Pałacu
 • Protokathimenos Blachern
 • Domestyk Temów
 • Domestyk Temów Wschodnich
 • Domestyk Temów Zachodnich
 • Wielki Myrtaites
 • Pierwszy Komes (Protokomes)
 • Papias
 • Drongariusz
 • Sebastos
 • Myrtaites
 • Parakathimeneosi Miast (wg hierarchii ważności miast)

BibliografiaEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Lista według przekładu Małgorzaty Dąbrowskiej