Gorc Gorcowski

Gorc Gorcowski – zarastająca lasem polana w Gorcach na południowym stoku Gorca, tuż pod jego wierzchołkiem, na wysokości 1080–1100 m n.p.m. Jej stoki opadają na południowy wschód do doliny Potoku Gorcowego (lewego dopływu Ochotnicy). Prowadzi przez nią wozowa droga łącząca trzy podszczytowe polany Gorca: Gorc Młynieński, Gorc Gorcowski i Hale Gorcowskie, dawniej drogą tą zwożono siano z tych polan. W niektórych opracowaniach i na niektórych mapach Hale Gorcowskie nie są wyróżniane, lecz utożsamiane są (błędnie) z polaną Gorc Gorcowski.

Zarastający Gorc Gorcowski

Na polanie znajduje się wysoki krzyż zamontowany przez uczestników ruchu oazowego. Od dawna nie użytkowana zarasta lasem. Z jeszcze niezarośniętych fragmentów rozległe widoki na Pasmo Lubania, Tatry i dolinę Ochotnicy. Poniżej Gorca Gorcowskiego, na Halach Gorcowskich w okresie letnim czynna jest studencka baza namiotowa na Gorcu (w pobliżu dwóch źródeł wody).

BibliografiaEdytuj

  • Gorce. Mapa turystyczna 1:50 000. Kraków: Compass, 2007. ISBN 978-83-89165-39-8.
  • Jolanta Wyznakiewicz: Wędrówka przez Gorce, Pieniny i Beskid Sądecki. Przewodnik turystyczny. Warszawa-Kraków: Zakł. Wyd.-Propagandowy PTTK, 1982.