Grad ewolucyjny

Grad ewolucyjny – sztucznie wyróżniona grupa organizmów. Najczęściej jest parafiletyczna, w niektórych przypadkach może być polifiletyczna, reprezentuje jednak pewien etap rozwoju ewolucyjnego, uorganizowania lub adaptacji. Przykładami tak rozumianych gradów są m.in. gady (nieobejmujące ptaków) oraz robaki[1].

Przykładowy kladogram – grupy zaznaczone na niebiesko i czerwono są kladami, podczas gdy zielona może być gradem

Termin „grad” (ang. grade) został wprowadzony przez brytyjskiego biologa Juliana Huxleya w celu odróżnienia gradów ewolucyjnych od kladów, czyli grup monofiletycznych[2].

PrzypisyEdytuj

  1. A Primer of Phylogenetic Procedures. W: E.O. Wiley, D. Siegel-Causey, D.R. Brooks, V.A. Funk: The Compleat Cladist: A Primer of Phylogenetic Procedures (Special Publication, No. 19). Lawrence: University of Kansas Museum of Natural History, 1991, s. 1–12. ISBN 978-0-89338-035-9. (ang.)
  2. Julian Huxley: Clades and grades. W: J.A. Cain (red.): Function and taxonomic importance. Londyn: Systematics Association, 1959.