Grupa językowa

zbiór języków wyróżniony na podstawie ich wspólnych cech, lokalizacji geograficznej lub pokrewieństwa genetycznego

Grupa językowa – zespół języków wyróżniony na podstawie ich wspólnych cech, lokalizacji geograficznej lub stwierdzonego pokrewieństwa. Typami grupy językowej są rodzina (grupa genetyczna) i liga językowa (grupa geograficzna).

W innym znaczeniu grupa językowa jest jednostką stosowaną w genetycznej klasyfikacji języków. Określa zbiór języków w obrębie podrodziny językowej i może dzielić się na podgrupy (zespoły) językowe.

Pojęcie grupy językowej może mieć różny zakres w zależności od przyjętych konwencji klasyfikacyjnych. Na przykład języki słowiańskie traktuje się zwykle jako grupę języków w obrębie podrodziny języków bałtosłowiańskich, mogą one jednak być również określane mianem rodziny językowej – wówczas pojęcie grupy językowej przyjmuje węższy zakres.

Języki zaliczane do jednej grupy językowej, podobnie jak w przypadku podrodziny językowej, wywodzą się od wspólnego prajęzyka.

BibliografiaEdytuj

  • Wilhelm R. Baier (red.), Die Sprache ist die Seele eines Volkes. Die großen Sprachfamilien, Graz: Leykam, 2005, ISBN 3-701-17501-2 (niem.).
  • Kenneth Katzner, The languages of the world, Londyn: Routledge, 1999, ISBN 0-415-11809-3 (ang.).
  • Alfred F. Majewicz, Języki świata i ich klasyfikacja, Warszawa: PWN, 1989, ISBN 83-01-08163-5.