Grzbiet Pacyficzno-Antarktyczny

Grzbiet Pacyficzno-Antarktyczny, także Grzbiet Południowopacyficzny[1] – fragment systemu grzbietów śródoceanicznych położony w południowej części Oceanu Spokojnego.

Grzbiet Południowopacyficzny i Grzbiet Wschodniopacyficzny

Oddziela on leżącą na północy płytę pacyficzną od leżącej na południu płyty antarktycznej.

Na zachodzie łączy się z Grzbietem Australijsko-Antarktycznym w rejonie węzła potrójnego Macquarie, a na wschodzie z Grzbietem Scotia.

PrzypisyEdytuj

  1. Zmiany wprowadzone na LXXIV posiedzeniu Komisji. „Nazewnictwo geograficzne Świata”, 2012-11-07. Główny Urząd Geodezji i Kartografii.