Grzegorz Branicki z Branic, z Ruszczy (ur. ok. 1534, zm. 1595) – polski hrabia[1], łowczy krakowski od 1563, burgrabia krakowski od 1590 oraz starosta niepołomicki.

Grzegorz Branicki
Herb
Gryf
Rodzina

Braniccy herbu Gryf

Data urodzenia

ok. 1534

Data śmierci

1595

Żona

Katarzyna Kotwicz

Dzieci

Jan Branicki
Stanisław Branicki
Kasper Branicki
Anna Branicka
Elżbieta Branicka

W 1596 jego syn Jan Branicki (ok. 1568-1612) – kasztelan biecki, żarnowski oraz starosta niepołomicki i krzeczowski, ufundował kaplicę południową w kościele parafialnym Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach, w której umieścił renesansowy nagrobek rodziców Grzegorza Branickiego i jego żony Katarzyny Branickiej (ur. ok. 1550, zm. 1588).

Drugi jego syn Stanisław Branicki był rotmistrzem królewskim 1596, miecznikiem koronnym 1605, dzierżawcą ceł koronnych 1605, starostą chęcińskim i lelowskim, (ur. ok. 1574, zm. 1620); małżonek od 1595 Heleny Tarłówny.

Syn Kasper Branicki był proboszczem i oficjałem tarnowskim, kanonikiem krakowskim, (ur. ok. 1575, zm. 1602).

Przypisy

edytuj

Bibliografia

edytuj
  • Jan Kracik, „Ludzie królewskich Niepołomic”, Niepołomice 2008 r. ...
  • Agnieszka Januszek, „Rezydencja Królewska w Niepołomicach w czasach panowania Zygmunta Augusta 1548-1572”, Lublin 2006, ISBN 83-7306-308-0