Grzegorz Hryciuk

polski historyk

Grzegorz Piotr Hryciuk (ur. 8 września 1965) – polski historyk, specjalizujący się w historii Europy Wschodniej, historii najnowszej, historii politycznej XX w., historii Polski i powszechnej XX w., stosunkach polsko-ukraińskich w XX w.; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim.

Grzegorz Hryciuk
Państwo działania

 Polska

Data urodzenia

8 września 1965

doktor habilitowany nauk humanistycznych
Specjalność: historia Europy Wschodniej, historia polityczna XX w., historia Polski i powszechna XX w., stosunki polsko-ukraińskie XX w.
Alma Mater

Uniwersytet Wrocławski

Doktorat

12 marca 1997

Habilitacja

1 lipca 2005

Nauczyciel akademicki
Uczelnia

Uniwersytet Wrocławski

Życiorys edytuj

Laureat VIII Olimpiady Historycznej[1]. Od ukończenia w 1988 roku studiów historycznych jest pracownikiem naukowym Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Początkowo został zatrudniony na stanowisku asystenta[2]. W 1997 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie pracy pt. Polacy we Lwowie pod okupacją radziecką i niemiecką w latach 1939–1944. Życie codzienne, napisanej pod kierunkiem prof. Wojciecha Wrzesińskiego[3]. Praca została opublikowana w roku 2000 jako Polacy we Lwowie 1939-1944. Życie codzienne. i uhonorowana Nagrodą Klio[4]. Wraz z nowym tytułem otrzymał stanowisko adiunkta. Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego nadała mu w 2005 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii o specjalnościach historia polityki oraz historia Polski i powszechna XX w. na podstawie rozprawy nt. Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931–1948, opublikowanej w tymże roku. Książka otrzymała w 2006 Nagrodę "Przeglądu Wschodniego"[5]. W 2009 roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego[2].

Poza działalnością naukowo-dydaktyczną pełnił również kilka istotnych funkcji organizacyjnych na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2008–2012 sprawował funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Historycznego UWr do spraw dydaktycznych. W latach 2012–2016 był prorektorem ds. studenckich na swojej macierzystej uczelni[6][7].

Dorobek naukowy edytuj

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień narodowościowych Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, historii Ukrainy oraz relacji polsko-ukraińskich w XX stuleciu, historii Rosji i Związku Radzieckiego w XX wieku, dziejów diaspory polskiej na Wschodzie, zwłaszcza na terenie Imperium Rosyjskiego, ZSRR i państw powstałych po rozpadzie ZSRR, problematyki stosunków polsko-radzieckich i polsko-rosyjskich w czasach najnowszych, migracji przymusowych na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej oraz kwestii związanych z historią Wrocławia i Dolnego Śląska w XX wieku. Prowadził badania i kwerendy w kilkudziesięciu archiwach polskich, ukraińskich, rosyjskich, białoruskich, litewskich, niemieckich i czeskich. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych, w tym 4 monografii i współautorem 3 kolejnych monografii, nie licząc kilkudziesięciu publikacji o charakterze popularnonaukowym w prasie i periodykach[2]. Do jego ważniejszych publikacji należą[8]:

Życie prywatne edytuj

Żona prof. Grzegorza Hryciuka, Joanna, jest doktorem historii.

Przypisy edytuj

  1. Stanisław Roszak: Olimpiada Historyczna 1974-2014. Historia i pamięć. Toruń: 2014, s. 297. ISBN 978-83-929107-8-7.
  2. a b c Przegląd Uniwersytecki Uniwersytetu Wrocławskiego, R. 18, Nr 4 (189), kwiecień 2012, s. 5.
  3. Polacy we Lwowie pod okupacją radziecką i niemiecką w latach 1939–1944. Życie codzienne w bazie „Prace badawcze” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-03-28].
  4. Biografia prof. Hryciuka na stronie www.lwow.home.pl
  5. Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931–1948 w bazie „Prace badawcze” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2012-03-28].
  6. Nowa ekipa rektorska, informacja na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego. uni.wroc.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-05-02)]. [on-line] [dostęp:28.03.2012]
  7. Władze IH UWr kadencji 2008-2012 [on-line] [dostęp: 1.06.2012]
  8. Dane na podstawie katalogu Biblioteki Uniwersyteckiej UWr, stan na 2012 rok.

Bibliografia edytuj