Grzegorz IV z Amasei

Grzegorz IV z Amasei, gr. Γρηγόριος Δ΄ – ekumeniczny patriarcha Konstantynopola przez dwa miesiące w 1623 r.

Grzegorz IV z Amasei
Γρηγόριος Δ΄
Patriarcha Konstantynopola
Kraj działania  Imperium Osmańskie
Data śmierci nie wcześniej niż 1623
Patriarcha Konstantynopola
Okres sprawowania 1623
Wyznanie prawosławne
Kościół Patriarchat Konstantynopolitański
Wybór patriarchy 1623

ŻyciorysEdytuj

W chwili jego wyboru, był stary i ślepy na jedno oko, a więc nadano mu przydomek Στραβοαμασείας, czyli Ślepy. Za jego panowania trwał konflikt pomiędzy prokalwińskim Cyrylem Lukarisem popieranym przez ambasadorów protestanckich a jego przeciwnikami mającymi poparcie katolickich ambasadorów w Stambule. W dniu 18 czerwca 1623 Święty Synod zdjął z urzędu Grzegorza IV. Został zesłany na wyspę Rodos. Data jego śmierci nie jest znana.

BibliografiaEdytuj

  • Venance Grumel, Traité d'études byzantines, t. 1: La chronologie, Paris: Presses universitaires de France 1958, s. 438.
  • Steven Runciman, Wielki Kościół w niewoli. Studium historyczne patriarchatu konstantynopolitańskiego od czasów bezpośrednio poprzedzających jego podbój przez Turków aż do wybuchu greckiej wojny o niepodległość, przeł. Jan Stanisław Łoś, Warszawa: Pax 1973.