Synod

zebranie przedstawicieli duchowieństwa i świeckich w kościołach chrześcijańskich

Synod (z gr. Σύνοδος — zebranie, koniunkcja ciał niebieskich[1]).– okazjonalne zgrupowanie przedstawicieli duchowieństwa i świeckich w kościołach chrześcijańskich.

Synody w historii Kościoła edytuj

Teoretycznie pierwszy synod odbył się w Jerozolimie w ok. 49 roku (zwany również Soborem Apostolskim). Nie jest on jednak tożsamy z późniejszymi synodami biskupimi.

Kościół katolicki edytuj

Synod – w Kościele katolickim zebranie przedstawicieli duchowieństwa:

  • diecezjisynod diecezjalny "Synod diecezjalny jest zebraniem wybranych kapłanów oraz innych wiernych Kościoła partykularnego, którzy dla dobra swej wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc biskupowi diecezjalnemu" (Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 460). Zgodnie z hierarchiczną strukturą Kościoła "jedynym ustawodawcą na synodzie diecezjalnym jest biskup diecezjalny, a inni członkowie synodu posiadają tylko głos doradczy" (kan. 466). Pomagają oni biskupowi rozpoznać wszechstronnie problemy diecezji i proponują możliwie najlepsze rozwiązania tych problemów. ,
  • metropoliisynod prowincjonalny,
  • całego kraju – synod plenarny.

Synodem Biskupów nazywane jest ciało doradcze papieża.

Kościół prawosławny edytuj

Synod – w kościołach prawosławnych to stała rada biskupów działająca pod przywództwem zwierzchnika danego kościoła.

Kościół starokatolicki i protestancki edytuj

Synod – w kościołach protestanckich i starokatolickich to zjazd duchowieństwa i świeckich, będący organem władzy kościelnej w danym kraju.

Zobacz też edytuj

Synody w judaizmie
  • Synod w Jamni (domniemana konferencja rabinów około 90/95 roku n.e.)
Synody przed schizmą
  • Synod w Arles (synod z 314 r., mający na celu rozwiązania sporu pomiędzy donatystami a katolikami)
  • Synod trupi (synod z 897 r., który miał na celu pośmiertne osądzenie oraz pozbawienie czci zmarłego papieża, Formozusa)
  • Synod w Sutri (synod z 1046 r., zwołany w związku z walką o urząd papieski pomiędzy Benedyktem IX i Grzegorzem VI)
Synody w kościele katolickim
Synody w kościele prawosławnym
Synody w kościele protestanckim

Przypisy edytuj