Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP – najwyższa władza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Do jego kompetencji należy stanowienie prawa kościelnego, wybór biskupa Kościoła, konsystorza i rady synodalnej. Wybierany jest na pięcioletnią kadencję, która rozpoczyna się z dniem pierwszej sesji Synodu. Odbywa się przynajmniej raz w roku. Prezydium Synodu liczy pięć osób: prezes Synodu, dwóch radców duchownych i dwóch radców świeckich.

Kompetencje SynoduEdytuj

Zgodnie z Zasadniczym Prawem Wewnętrznym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej do kompetencji Synodu Kościoła należy:

 1. Wybór Biskupa Kościoła, Prezesa Synodu Kościoła i Rady Synodalnej, Wiceprezesa i radców Konsystorza, Komisji Rewizyjnej i komisji synodalnych.
 2. Sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki i nad podniesieniem życia religijno-moralnego w Kościele.
 3. Stanie na straży praw, dobra i jedności Kościoła, oraz ustalania zasad współżycia i współpracy z innymi wyznaniami.
 4. Podejmowanie uchwał w zakresie ogólnych praw i przepisów kościelnych.
 5. Troska o zaspokajanie materialnych potrzeb Kościoła, uchwalanie składek na rzecz całego Kościoła oraz zasad zarządzania jego majątkiem i funduszami.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Radę Synodalną.
 7. Uchwalanie budżetu ogólnokościelnego.
 8. Zatwierdzanie sprawozdań Biskupa Kościoła, Rady Synodalnej, Konsystorza i komisji synodalnych.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie agend, śpiewników kościelnych i podręczników do nauczania kościelnego.
 10. Rozstrzyganie odwołań od orzeczeń dyscyplinarnych w sprawach pozbawienia praw wynikających z ordynacji.
 11. Podejmowanie na wniosek Władz Kościelnych uchwał w sprawie ograniczenia lub pozbawienia praw socjalno-bytowych duchownego.
 12. Uchwalanie Regulaminu Zwierzchnich Władz Kościoła.”[1]

Skład SynoduEdytuj

W skład Synodu wchodzą:

Prezesi SynoduEdytuj

Lp. Prezes Synodu Lata Uwagi
1 ks. bp Juliusz Bursche 1937-1942 biskup Kościoła w latach 1904-1942
2 ks. bp Karol Kotula 1950-1952 biskup Kościoła w latach 1951-1959
3 ks. bp Zygmunt Michelis 1952-1957 biskup-adiunkt Kościoła w latach 1952-1963
4 ks. sen. dr Woldemar Gastpary 1957-1965 senior diecezji warszawskiej w latach 1954-1965
5 ks. bp prof. Andrzej Wantuła 1965-1975 biskup Kościoła w latach 1959-1975
6 ks. bp Janusz Narzyński 1975-1991 biskup Kościoła w latach 1975-1991
7 ks. bp Jan Szarek 1991-1992 biskup Kościoła w latach 1991-2001
8 ks. prof. Manfred Uglorz 1992-1995
9 ks. Andrzej Hauptman 1995-1998 zmarł 29 marca 1998 roku
10 ks. Tadeusz Szurman 1998-2002 biskup diecezji katowickiej w latach 2002-2014 (zmarł 30 stycznia 2014)
11 ks. Jan Gross 2002-2007
12 ks. Jerzy Samiec 2007-2009 biskup Kościoła od 2010 roku
13 ks. Waldemar Pytel 2009-2012 biskup diecezji wrocławskiej od 2015 roku
14 ks. dr Grzegorz Giemza 2012-2017
15 ks. dr Adam Malina od 2017

Komisje SynodalneEdytuj

XIV Synod Kościoła (od 2017) powołał następujące Komisje Synodalne:

 • ds. teologicznych i pastoralnych – przewodniczący bp prof. dr hab. Marcin Hintz
 • ds. administracyjnych i gospodarczych – przewodnicząca radca Bożena Polak
 • ds. diakonii – p. o. przewodniczącej kurator Izabela Główka-Sokołowska
 • ds. edukacji i wychowania chrześcijańskiego – przewodniczący bp dr Adrian Korczago
 • ds. ewangelizacji i misji – przewodniczący Edward Cieślar
 • ds. historii Kościoła – przewodniczący prof. Jarosław Kłaczkow
 • ds. kobiet – przewodnicząca dk. Halina Radacz
 • ds. liturgii i muzyki kościelnej – przewodniczący ks. prezes dr Adam Malina
 • ds. młodzieży – przewodniczący ks. Marek Michalik
 • ds. prawnych – przewodniczący mec. Jakub Cebula
 • ds. środków masowego przekazu – przewodniczący bp dr Marian Niemiec
 • rewizyjna – przewodniczący Katarzyna Luc

XIII Synod Kościoła (2012-2017) powołał następujące Komisje Synodalne:

 • ds. teologii i konfesji – przewodniczący ks. prof. dr hab. Marcin Hintz
 • ds. pastoralnych – przewodniczący ks. prof. dr hab Marek Jerzy Uglorz
 • ds. ewangelizacji i misji – przewodniczący Roman Fenger
 • ds. liturgii i muzyki kościelnej – przewodniczący ks. Adam Malina
 • ds. diakonii – przewodnicząca Wanda Falk
 • ds. młodzieży – przewodniczący ks. Marek Londzin
 • ds. edukacji i wychowania chrześcijańskiego – przewodniczący ks. dr Adrian Korczago
 • ds. kobiet – przewodnicząca diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk
 • ds. środków masowego przekazu – przewodniczący Marek Cieślar
 • ds. prawnych – przewodniczący dr Maciej Lis (zm. 2015)
 • ds. administracyjnych i gospodarczych – przewodniczący Bożena Polak
 • ds. historii Kościoła – przewodniczący ks. Krzysztof Mutschmann
 • rewizyjna – przewodnicząca Katarzyna Luc

Dawni członkowie SynoduEdytuj

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj