Haikouella

Haikouella – żyjący w kambrze strunowiec morski, którego szczątki znane są z dolnokambryjskiej formacji Qiongzhusi w powiecie Chengjiang (prowincja Junnan, Chiny)[2].

Haikouella
Chen, Huang & Li, 1999[1]
Ilustracja
Systematyka
Domena eukarionty
Królestwo zwierzęta
Podkrólestwo tkankowce właściwe
Nadtyp wtórouste
Typ strunowce
Gromada bezczaszkowce
Rodzaj Haikouella
Gatunki

Haikouella lanceolata

Wykazuje wyraźne podobieństwa do Yunnanozoon lividum. Posiadała jednak również szereg innych cech, jak np. serce, prawdopodobnie brzuszną i grzbietową aortę, tętnice skrzelowe, szpary skrzelowe, wyraźnie zaznaczony ogon, relatywnie duży mózg, pień nerwowy oraz głowę z prawdopodobnie bocznie rozmieszczonymi oczami[1].

Haikouella ze względu na swoją budowę i czas występowania była blisko spokrewniona z przodkiem wszystkich kręgowców[3].

Skamieniałość Haikouella lanceolata (fauna z Chengjiang, Chiny)


PrzypisyEdytuj

  1. a b Chen, J.-Y., Huang, D.-Y., Li, C.-W. (1999). An early Cambrian craniate-like chordate. Nature 402: 518—522. Abstract
  2. Hou Xian-Guang, Richard J. Aldridge, Jan Bergstrom, David J. Siveter, Derek J. Siveter, Feng Xiang-Hong, The Cambrian Fossils of Chengjiang, China: The Flowering of Early Animal Life, Blackwell Publishing, Malden 2004, s. 212.
  3. Donald W. Linzey, Vertebrate Biology, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2012, s. 81.