Harcerska specjalność wodna

Harcerska specjalność wodna i żeglarska - specjalistyczna działalność organizacji harcerskich, związana z:

Stanowi ofertę programową dla każdej grupy metodycznej w harcerstwie.

Harcerze-wodniacy posiadają umundurowanie zbliżone krojem i kolorem do umundurowania marynarzy oraz oznaczenia harcerskie, żeglarskie i środowiskowe (określające przynależność do konkretnej drużyny, szczepu, hufca).

Związek Harcerstwa PolskiegoEdytuj

ZHP dysponuje kadrą, bazami wodniackimi i jednostkami pływającmi m.in. pełnomorskim jachtem SY Zawisza Czarny.

Koordynacją oraz wspieraniem działalności wodniackiej i żeglarskiej w ZHP zajmuje się Wydział Wychowania Wodnego (dawniej Kierownictwo Drużyn Wodnych i Żeglarskich) Głównej Kwatery ZHP. Na poziomie chorągwi rolę taką pełnią piloci chorągwi, a na poziomie hufca (o ile istnieje prężne środowisko wodniackie) sztorman lub retman.

Związek Harcerstwa RzeczypospolitejEdytuj

Ta sekcja jest niekompletna. Jeśli możesz, rozbuduj ją.

W ZHR działa Wodny Ruch Programowo - Metodyczny.

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj