Hedging – strategia zabezpieczająca przed nadmiernymi wahaniami cen papierów wartościowych, polegająca na doborze do portfela aktywów o przeciwnie skorelowanych trendach.

Metody zabezpieczenia edytuj

Przykłady edytuj

Producent stali zabezpiecza się przed spadkiem cen rynkowych zawierając kontrakty na spadek (zajmuje pozycję krótką w kontrakcie) – jeżeli cena rzeczywiście spadnie, to taniej będzie sprzedawał wyroby, ale część różnicy pokryje z zysku na kontraktach, w przeciwnym razie będzie sprzedawał produkty drożej, ponosząc tylko koszt kontraktów jako zabezpieczenia.

Zakres stosowania edytuj

Hedging stosowany jest w celu zabezpieczenia przed niekorzystną zmianą cen instrumentów finansowych lub aktywów trwałych.

Uważa się, że między innymi działalność funduszy hedgingowych przyczyniła się do powstania kryzysu finansowego w 2008 r.[potrzebny przypis]

Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj

  • Hedging. stockwatch.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-09-05)]. w serwisie Stockwatch.pl