Johann Christoph Heinrich Grüderniemiecki architekt, miejski radca budowlany działający w Bydgoszczy w latach 1871-1877, następnie miejski radca budowlany w Poznaniu.

Heinrich Grüder
Narodowość

niemiecka

Praca
Styl

historyzm

Działalność zawodowa edytuj

W profesji mistrza murarskiego wykształcił się w Meklenburgu, z którego pochodził. W 1860 roku przez kilka miesięcy był zatrudniony w Wiedniu. Następnie pracował w Osnabrück jako budowniczy miejski. W 1871 r. ubiegał się o stanowisko miejskiego radcy budowlanego w Bydgoszczy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 29 czerwca 1871 r. Spośród 13 kandydatów ubiegających się o objęcie posady, wśród których byli pochodzący z Bydgoszczy budowniczowie: Küntzel i Heyder, został wybrany Heinrich Grüder. Jednak pracę w kolegium magistrackim na stanowisku miejskiego radcy budowlanego rozpoczął dopiero 16 listopada 1871 roku.

Był prawdopodobnie autorem projektu gmachu Zespołu Szkół Plastycznych przy ul. Konarskiego 2 oraz znajdującej się przy tej ulicy sali gimnastycznej. Poza tym w latach 1872-1876 kierował pracami budowlanymi przy wznoszeniu ewangelickiego Kościoła św. Pawła przy ul. Gdańskiej, zaprojektowanego przez berlińskiego architekta Friedricha Adlera. W 1877 r. zrezygnował z pracy w Bydgoszczy, a 1 października tego roku objął równorzędne stanowisko w Poznaniu. Jego posadę w Bydgoszczy w 1878 r. zajął architekt Wilhelm Lincke.

Galeria edytuj

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj

  • Bogna Derkowska-Kostkowska: Miejscy radcy budowlani w Bydgoszczy w latach 1871-1912. [w:] Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu. zeszyt 12. Pracownia Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy 2007. ISSN 1427-5465