Henri Rouvière

Henri Rouvière (ur. 23 grudnia 1876 w Bleymard (Lozère), zm. 26 października 1952) - lekarz i anatom francuski.

Studiował w Montpellier gdzie otrzymał tytuł doktora medycyny w 1903 roku. Od 1910 roku piastował stanowisko profesora anatomii na Wydziale Lekarskim w Paryżu, od 1927 roku członek Narodowej Akademii Medycyny.

Rouvière znany jest z publikacji pt. Anatomia ludzkiego układu limfatycznego (fr. Anatomie des Lymphatiques de l'Homme) , którą opublikował w 1932 roku. Przedstawił w niej w sposób wyczerpujący opis układu limfatycznego, klasyfikację węzłów chłonnych i związane z nimi rejony drenażu limfy.

Od jego nazwiska wywodzi się nazwa węzła Rouvière'a, którą to określa się najwyższy w grupie bocznej węzeł chłonny zagardłowy, zlokalizowany u podstawy czaszki.