Henryk Gawarecki

Henryk Gawarecki (ur. 15 sierpnia 1912 w Twerze, zm. 20 marca 1989) – polski historyk sztuki, bibliofil, prezes Lubelskiego Oddziału PTK-PTTK, członek honorowy Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie, autor wielu opracowań i artykułów dotyczących Lublina i Lubelszczyzny.

Urodził się 15 sierpnia 1912 roku w Kalininie, gdzie jego ojciec, inżynier geodeta, był mierniczym gubernialnym[1]. W 1921 roku przyjechał wraz z rodzicami do Lublina i ukończył tam Gimnazjum Humanistyczne im Stanisława Staszica. Ukończył studia w zakresie budownictwa na Politechnice Warszawskiej oraz historię sztuki na KUL. Na studiach zainteresowała go historia sztuki, swoją wiedzę z tej dziedziny pogłębiał m.in. kilkakrotnie wyjeżdżając za granicę. W latach II wojny światowej wielokrotnie zmieniał miejsce zamieszkania. Po upadku powstania warszawskiego przebywał w obozie w Pruszkowie[2]. W 1945 roku wraz z żoną Marią i córką Ewą ostatecznie zamieszkał w Lublinie. Pracował najpierw w Inspekcji Budowlanej Zarządu Miejskiego, później, w latach 1950-1978 zatrudniony był w Biurze Projektów. Pełnił funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zastępcy dyrektora oddziału do spraw naukowo-konserwatorskich Pracowni Konserwacji Zabytków. Prowadził także wykłady na temat inwentaryzacji zabytków i muzealnictwa na wydziale Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego[3].

Henryk Gawarecki był członkiem towarzystwa bibliofilów w Lublinie i Warszawie. Posiadał również własny księgozbiór, gromadzony od zakończenia II wojny światowej aż do śmierci.

Był członkiem wielu towarzystw: Polskiego Towarzystwa Historycznego, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Stowarzyszenia Historyków Sztuki Polskiego Towarzystwa Archeologicznego, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK), Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki (LTMK), Towarzystwa Miłośników Lublina. Członek honorowy Towarzystwa Urbanistów Polskich[4].

Za swą działalność uhonorowany został: Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalami XX-lecia, XXX-lecia i XL-lecia PRL, medalem Aleksandra Janowskiego, medalem "Gorących Serc" (otrzymał go w 1978 r. jako jeden z pierwszych od redakcji "Kuriera Lubelskiego")[5].

PrzypisyEdytuj

  1. http://teatrnn.pl/leksykon/node/165/henryk_gawarecki Henryk Gawarecki, Leksykon Teatru NN, dostęp: 13 listopada 2014
  2. Tamże
  3. Anna Wójcik, Od redakcji w: O dawnym Lublinie, Lublin, 1974, s. 5-7
  4. 90 lat. Towarzystwo Urbanistów Polskich. Wydawnictwo jubileuszowe. Warszawa: TUP, 2013.
  5. Henryk Gawarecki – strona Teatru NN

Linki zewnętrzneEdytuj