Herb okręgu tauroskiego

Herb okręgu tauroskiego

Herb okręgu tauroskiego przedstawia na tarczy o błękitnym skraju usianym dziesięcioma złotymi podwójnymi krzyżami jagiellońskimi, w polu czerwonym wspiętego rysia trzymającego miecz i srebrną tarczę na której czerwony róg myśliwski.

Herb został przyjęty dekretem prezydenta Litwy Nr 249 z 5 kwietnia 2005 roku. Czerwone pole tarczy symbolizuje krew przelaną w walce o wolność. Tarcza trzymana przez rysia to odmieniony herb Taurogów, stolicy okręgu. Ryś pochodzi z herbu Rosieni i symbolizuje dawną przynależność ziem obwodu do starostwa rosieńskiego i czujność na terenach przygranicznych.

Autor herbu Arvidas Každailis.