Herb powiatu opolskiego (opolskiego)

Herbem powiatu opolskiego jest w polu błękitnym orzeł złoty z głową skierowaną w lewo. Kolory złoty i błękitny są barwami herbowymi Piastów śląskich. Złoty (żółty) orzeł jest symbolem siły i praworządności nawiązującej do heraldyki opolskiej linii Piastów.