Hol (technika)

Hol - mocna lina, łańcuch lub pręt, o udźwigu wystarczającym do holowania, czyli ciągnięcia pojazdu lub statku (wodnego lub powietrznego). Stosowana do przemieszczania jednostki nie wyposażonej we własny napęd lub z uszkodzonym napędem.

Holowniki wprowadzające tankowiec do portu w Gdańsku

O jednostce holującej mówi się, że bierze na hol, a o holowanej, że idzie na holu.

Samolot holuje szybowiec
Widok z kabiny szybowca