Homiletyka

Homiletyka (gr. ὁμιλητική – sztuka przemawiania) – dział teologii, zajmujący się kaznodziejstwem, głoszeniem kazań.

Amerykański biskup Patrick Joseph McGrath wygłaszający homilię

Homiletyk to osoba zajmująca się homiletyką, natomiast homilista zajmuje się wygłaszaniem kazań i interpretacją tekstów biblijnych (m.in. objaśnianiem wybranego na dany dzień fragmentu Pisma Świętego).