Hrabstwo niemetropolitalne

jednostka podziału administracyjnego funkcjonująca na terenie Anglii

Hrabstwo niemetropolitalne (ang. non-metropolitan county lub shire county) – jedna z dwóch odmian hrabstwa administracyjnego, jednostki podziału administracyjnego funkcjonującej na terenie Anglii. Podstawę prawną ich istnienia stanowi ustawa o samorządzie lokalnym (Local Government Act) z 1972 (z późniejszymi zmianami)[1].

Podział administracyjny Anglii (2021):

     hrabstwa niemetropolitalne

     hrabstwa metropolitalne

     dystrykty unitary authority

     Wielki Londyn

Charakterystyka edytuj

W porównaniu do hrabstw metropolitalnych, hrabstwa niemetropolitalne obejmują tereny o relatywnie niższym stopniu urbanizacji. Większość hrabstw dzieli się na dystrykty niemetropolitalne. Zazwyczaj największe miasta nie podlegają jurysdykcji władz hrabstw, gdyż posiadają status unitary authority. Istnieją również hrabstwa niemetropolitalne, których 100% obszaru zajmują unitary authorities. W takiej sytuacji hrabstwo staje się de facto tylko hrabstwem ceremonialnym.

Kompetencje edytuj

Do najważniejszych dziedzin leżących w gestii samorządu na szczeblu hrabstwa niemetropolitalnego należą:

  • oświata
  • strategiczne planowanie przestrzenne
  • organizacja i planowanie transportu
  • transport pasażerski
  • utrzymanie głównych dróg
  • pożarnictwo
  • opieka społeczna
  • biblioteki
  • gospodarka odpadami

Władze edytuj

Najważniejszym organem władz hrabstwa jest wyłaniana w wyborach bezpośrednich rada. Egzekutywą kieruje lider rady wraz z powołanym przez niego gabinetem.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Tekst ujednolicony: Local Goverment Act (1972) [dostęp 2010-09-27].