Inklinacja

kąt pomiędzy płaszczyzną orbity a płaszczyzną odniesienia
Inclination in Elliptical Orbit.png
Ten artykuł dotyczy parametru opisującego orbitę w astronomii. Zobacz też: Inklinacja (ujednoznacznienie).

Inklinacja (nachylenie) – jeden z elementów orbity. Określa kąt pomiędzy płaszczyzną orbity a płaszczyzną odniesienia. W astronomii gwiazdowej przez nachylenie rozumie się także kąt, jaki tworzy linia widzenia na gwiazdę z jej osią obrotu, albo z osią prostopadłą do płaszczyzny jej orbity, w przypadku gwiazd podwójnych i wielokrotnych.

Płaszczyzną odniesienia, względem której określamy inklinację, może być: