Otwórz menu główne
Ten artykuł dotyczy klawisza na klawiaturze od komputera. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.
klawisz Insert (po lewej, u góry)

Insert – klawisz na klawiaturze komputera architektury PC. Zgodnie z przeznaczeniem i nazwą najczęstszym jego zastosowaniem jest przełączanie między trybami wstawiania (domyślny) i nadpisywania podczas wprowadzania tekstu. W programie Microsoft Word można przypisać mu zamiast tego funkcję wklejania ze schowka systemowego.

Nazwa na klawiaturze bywa skracana do trzyliterowca „Ins”.

UżytecznośćEdytuj

Klawisz ten jest częstokroć pomyłkowo wciskany zamiast sąsiedniego klawisza Delete, który jest używany zdecydowanie częściej. W związku ze swoją podstawową funkcją przełączania między trybem wstawiania i zastępowania, jest często stosowany przez programistów podczas edycji dużych bloków, składających się z wielu podobnych linii kodu (tryb zastępowania ułatwia tu edycję przy nawigacji wyłącznie strzałkami). Istnieją klawiatury, w których klawisz Insert zastąpiono klawiszem Delete podwójnej wielkości.

Niektóre emulatory maszyn wirtualnych (np. VMWare Player) używają skrótu klawiszowego Ctrl-Alt-Insert w celu uzyskania efektu wciśnięcia kombinacji Control-Alt-Delete rejestrowanego jedynie przez system działający w maszynie wirtualnej.