Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Siedziba Instytutu przy ul. Krakowskie Przedmieście 3

Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego – samodzielna jednostka organizacyjna w ramach Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Powstał w wyniku zmian organizacyjnych jako kontynuator merytoryczny i prawny Katedry Europeistyki, funkcjonującej na Wydziale w latach 2004–2012. Funkcję dyrektora Instytutu pełni prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk.

OpisEdytuj

Instytut Europeistyki prowadzi kształcenie na kierunku europeistyka zarówno na studiach pierwszego jak i drugiego stopnia (studia licencjackie i magisterskie). Posiada również ofertę studiów podyplomowych. Studentami Instytutu Europeistyki jest obecnie około 400 osób, wśród których jest jedna z największych na Uniwersytecie Warszawskim grupa studentów-obcokrajowców.

Instytut Europeistyki prowadzi badania naukowe w obszarze studiów europejskich. Badania te koncentrują się głównie na metodologicznych problemach badań europejskich, prawno-instytucjonalnym wymiarze Unii Europejskiej, funkcjonowaniu polityk unijnych oraz kulturowo-historycznych i społeczno-politycznych aspektach integracji europejskiej. Obecnie w Instytucie realizowanych jest kilka projektów badawczych finansowanych z środków zewnętrznych. W latach 2009-2016 pracownicy Instytutu opublikowali ponad 80 monografii naukowych, blisko 240 rozdziałów w monografiach polskich i zagranicznych oraz ponad 90 artykułów w czasopismach naukowych, recenzji i haseł w słownikach. Instytut wydaje także  kwartalnik naukowy „Przegląd Europejski”.

Poza działalnością naukowo-badawczą oraz prowadzeniem studiów Instytut realizuje szereg inicjatyw dydaktycznych skierowanych do studentów innych jednostek i uczelni, w tym zagranicznych, a także uczniów szkół średnich, takich jak wykłady tematyczne, kursy i konkursy dla licealistów, gościnne wykłady w szkołach ponadgimnazjalnych, szkoły letnie.

Struktura InstytutuEdytuj

  • Zakład Metodologii Badań Europejskich
  • Zakład Historii Europy
  • Zakład Prawa i Instytucji Europejskich
  • Zakład Polityk Unii Europejskiej
  • Zakład Europejskich Studiów Subregionalnych
  • Zakład Kultury, Komunikowania i Marketingu Europejskiego

Wybrani pracownicyEdytuj

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj