Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

wydział Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (WNPiSM UW) w latach 1975–2016 działający jako Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW) – wydział Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzący dydaktykę i badania naukowe w obszarze nauk politycznych, polityki społecznej, stosunków międzynarodowych i europeistyki. Jest również organizatorem olimpiady wiedzy o Polsce i świecie współczesnym oraz Olimpiady wiedzy o bezpieczeństwie i obronności.

Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych

Faculty of Political Science and International Studies, University of Warsaw
Uniwersytet Warszawski
Ilustracja
Logo wydziału
Data założenia 1975
Państwo  Polska
Adres ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (Gmach Audytoryjny)
Dziekan prof. dr hab. Stanisław Sulowski
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych
52°14′22,9200″N 21°00′59,7600″E/52,239700 21,016600
Strona internetowa

Od września 2017 siedzibą Wydziału jest zabytkowy Gmach Audytoryjny w kampusie głównym UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28[1].

HistoriaEdytuj

W 1953 powołano do życia Wydział Dziennikarstwa, potem przekształcony w Studium Dziennikarstwa. W 1967 na Wydziale Filozofii powstał Instytut Nauk Politycznych, opierając się na kadrach istniejącego wcześniej jako jednostka pozawydziałowa Studium Nauk Politycznych. W 1968 oba kierunki weszły w skład nowo utworzonego Wydziału Nauk Społecznych, wraz z filozofią, socjologią i ekonomią. W 1975 utworzono samodzielny WDiNP, w ramach którego funkcjonowały dwa instytuty: Nauk Politycznych oraz Dziennikarstwa. Później powstały jeszcze Instytut Stosunków Międzynarodowych (1976) oraz Instytut Polityki Społecznej, jednak nie prowadziły one samodzielnych kierunków studiów, a jedynie specjalności w ramach kierunku nauki polityczne.

Polityka społeczna zaistniała jako samodzielny kierunek w 1987. Stosunki międzynarodowe dołączyły do niej w 1991. W roku akademickim 2004/2005 pierwsi studenci rozpoczęli naukę na międzyinstytutowym kierunku europeistyka. W 2006 utworzono samodzielną Katedrę Europeistyki, która w 2012 została podniesiona do rangi instytutu. Od 2008 Instytut Nauk Politycznych prowadzi studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

1 września 2016 nastąpiło wystąpienie Instytutu Dziennikarstwa ze struktury wydziału, co spowodowało zmianę nazwy WDiNP na Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (WNPiSM UW) oraz powstanie odrębnego Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii (WDIiB UW)[2].

We wrześniu 2017 po wielu latach starań Wydział przeniósł się do nowej siedziby – zabytkowego Gmachu Audytoryjnego na kampusie centralnym Uniwersytetu Warszawskiego.

20 marca 2019 r. Rada Wydziału podjęła decyzję o gruntownej zmianie struktury organizacyjnej, w ramach której likwidacji uległy wszystkie dotychczasowe instytuty i podległe im jednostki niższego szczebla. W ich miejsce powołano do życia 15 katedr i 2 centra badawcze. Zmiany weszły w życie z dniem 1 lipca 2019 r.[3]

StrukturaEdytuj

2016-2019Edytuj

W latach 2016–2019 struktura wydziału opierała się na czterech instytutach, które z kolei dzieliły się na zakłady.

 • Instytut Nauk Politycznych
  • Zakład Badań Wschodnich
  • Zakład Filozofii i Teorii Polityki
  • Zakład Historii Myśli i Ruchów Społecznych
  • Zakład Najnowszej Historii Politycznej
  • Zakład Instytucji Europejskich
  • Zakład Socjologii i Psychologii Polityki
  • Zakład Nauki o Państwie i Administracji Publicznej
  • Zakład Systemów Politycznych
 • Instytut Polityki Społecznej
  • Zakład Zabezpieczenia Społecznego
  • Zakład Teorii i Metodologii Polityki Społecznej
  • Zakład Polityki Społecznej w Środowisku Lokalnym
  • Zakład Migracji i Stosunków Etnicznych
  • Zakład Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  • Zakład Społecznego Ustroju Pracy
 • Instytut Stosunków Międzynarodowych
  • Zakład Historii i Teorii Stosunków Międzynarodowych
  • Zakład Ekonomii Politycznej Stosunków Międzynarodowych
  • Zakład Studiów Strategicznych
  • Zakład Prawa i Instytucji Międzynarodowych
  • Zakład Integracji Europejskiej
  • Zakład Studiów Pozaeuropejskich
  • Zakład Azji i Pacyfiku
 • Instytut Europeistyki
  • Zakład Metodologii Badań Europejskich
  • Zakład Historii Europy
  • Zakład Prawa i Instytucji Europejskich
  • Zakład Polityk Unii Europejskiej
  • Zakład Europejskich Studiów Subregionalnych
  • Zakład Kultury, Komunikowania i Marketingu Europejskiego

ObecnieEdytuj

W dniu 1 lipca 2019 r. weszła w życie nowa struktura organizacyjna wydziału, w ramach której instytuty uległy likwidacji, zaś wydział został podzielony na 15 katedr i 2 centra badawcze[3]:

nazwa jednostki kierownik
Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego prof. dr hab. Andrzej Misiuk
Katedra Historii Politycznej prof. dr hab. Wojciech Jakubowski
Katedra Dyplomacji i Instytucji Międzynarodowych prof. dr hab. Dariusz Popławski
Katedra Metodologii Badań nad Polityką prof. dr hab. Barbara Szatur-Jaworska
Katedra Nauk o Państwie i Administracji Publicznej prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek
Katedra Polityk Unii Europejskiej prof. dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz
Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń prof. dr hab. Mirosław Księżopolski
Katedra Prawa i Instytucji Unii Europejskiej prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk
Katedra Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego prof. dr hab. Jan Garlicki
Katedra Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego prof. dr hab. Roman Kuźniar
Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych dr hab. Jakub Zajączkowski
Katedra Studiów Wschodnich prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki
Katedra Systemów Politycznych prof. dr hab. Jacek Wojnicki
Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej prof. dr hab. Mirosław Karwat
Katedra Ustroju Pracy i Rynku Pracy prof. UW dr hab. Jacek Męcina
Centrum Badań nad Współczesnym Izraelem i Diasporą Żydowską prof. Szewach Weiss
Ośrodek Badań Handlu Ludźmi prof. dr hab. Zbigniew Lasocik

źródło: [4]

BudynkiEdytuj

 
Gmach Audytoryjny podczas uroczystości otwarcia we wrześniu 2017
 
Budynek przy ul. Żurawiej 4

W 2017 r. władze Wydziału przeniosły się do zabytkowego Gmachu Audytoryjnego na kampusie centralnym Uniwersytetu Warszawskiego. W odnowionym budynku znajdują się biura wydziałowej administracji, a także sale dydaktyczne. Największa z nich – Aula im. prof. Jan Baszkiewicza – mieści 152 miejsca i jest jedną z najnowocześniejszych tego typu przestrzeni na Uniwersytecie Warszawskim. Dodatkowo w budynku znajduje się m.in. pracownia badań fokusowych wyposażona w lustro weneckie.

Oprócz Gmachu Audytoryjnego przestrzenie Wydziału znajdują się również w pałacu Zamoyskich przy ul. Nowy Świat 67 i 69 (Instytut Nauk Politycznych oraz Instytut Polityki Społecznej), w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 (Instytut Europeistyki) oraz przy ul. Żurawiej 4. W budynku przy ul. Nowy Świat 69 mieści się również Biblioteka Wydziału.

Zajęcia dydaktyczne dla studentów i doktorantów Wydziału odbywają się ponadto w budynku dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (tzw. starym BUW-ie).

WładzeEdytuj

Zespół dziekańskiEdytuj

Byli dziekaniEdytuj

Nagrody i wyróżnieniaEdytuj

Wydział w swojej działalności wyróżnił się szeregiem działań a część z nich została dostrzeżona i nagrodzona. W rankingu szanghajskim prowadzony na wydziale kierunek nauki polityczne otrzymał wysoką notę[5]. Od lat zajmuje pierwsze miejsce w rankingu Perspektywy[6].

PracownicyEdytuj

Absolwenci i studenciEdytuj

AbsolwenciEdytuj

Absolwenci studiów podyplomowychEdytuj

Współpraca z podmiotami zewnętrznymiEdytuj

Wydział współpracuje m.in. z: Szkołą Główną Straży Pożarnej, Wyższą Szkołą Policji, Strażą Graniczną, Kancelarią Prezydenta RP, ZUS, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Państwową Akademią Nauk.

Umożliwia swoim studentom odbywanie praktyk zawodowych w wielu placówkach, organizacjach i instytucjach, między innymi w redakcjach gazet lokalnych[7].


PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj