Maciej Duszczyk

Maciej Duszczyk (2016)

Maciej Duszczyk (ur. 1971) – doktor habilitowany nauk humanistycznych, w kadencji 2016–2020 prorektor ds. naukowych Uniwersytetu Warszawskiego.

ŻyciorysEdytuj

Absolwent Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1999–2007 pracował w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej m.in. jako zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Strategii. W okresie negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej doradzał Zespołowi Negocjacyjnemu w zakresie polityki społecznej Unii Europejskiej oraz swobodnego przepływu osób. W latach 2008–2011 członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. W latach 2012–2014 kierujący zespołem ds. wypracowania polskiej polityki migracyjnej w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W latach 2014–2015 profesor wizytujący Uniwersytetu Halle-Wittenberg oraz Uniwersytetu w Jenie. Między październikiem 2015 a marcem 2016 przewodniczący Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Członek Rad Naukowych: Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW oraz Ośrodka Badań nad Migracjami UW.

Współpracownik Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Międzynarodowej Organizacji Pracy, Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów, Członek Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert Biura Pomocy Technicznej i Wymiany Informacji (TAIEX). Recenzent Narodowego Centrum Nauki oraz Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki.

Wybrane publikacje książkoweEdytuj

  • Periphery, or perhaps already the centre? The impact of ten years of membership in the European Union on the position and perceptions of Poland w: José M. Magone, Brigid Laffan, Christian Schweiger Core-periphery Relations in the European Union, Rutledge 2016
  • A One-way Ticket?: Migration in Europe from the Perspective of CEE Countries (Maciej Duszczyk, Kamil Matuszczyk), Central and Eastern Europe Development Institute 2015
  • Poland under Economic Crisis Conditions, Perspectives on European Politics and Society, Volume 15, 2014 – Issue 3, Rutledge 2014
  • Polska polityka imigracyjna a rynek pracy Instytut Polityki Społecznej UW, Warszawa 2013
  • Polityka imigracyjna UE oraz swobodny przepływ pracowników – ewolucja i teraźniejszość, Instytut Polityki Społecznej UW, Warszawa 2010/2011
  • Bilans członkostwa Polski w Unii Europejskiej, UKIE, Warszawa 2009
  • Współczesne migracje dylematy Europy i Polski, Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa 2009. Redakcja książki razem z Magdaleną Lesińską.
  • Joanna Korczyńska, Maciej Duszczyk, Zapotrzebowanie na pracę obcokrajowców w Polsce – próba analizy i wniosków dla polityki migracyjnej. Instytut Spraw Publicznych 2005,
  • Swobodny przepływ pracowników w negocjacjach o członkostwo Polski w Unii Europejskiej, IPS, Warszawa 2002
  • Stanowiska niemieckich i austriackich partnerów społecznych wobec rozszerzenia Unii Europejskiej, IPS, Warszawa 2000

Linki zewnętrzneEdytuj