Goethe-Institut

Stowarzyszenie non-profit Republiki Federalnej Niemiec na rzecz promocji języka niemieckiego za granicą i międzynarodowej wymiany kulturalnej
(Przekierowano z Instytut Goethego)

Goethe-Institut (nazwa spolszczona: Instytut Goethego[1]) – instytucja kultury działająca na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec jako organizacja pożytku publicznego, z centralą w Monachium, nosząca imię wybitnego niemieckiego poety Johanna Wolfganga von Goethego (1749–1832).

Goethe-Institut
Goethe-Institut e.V.
Ilustracja
Sprache. Kultur. Deutschland.
Państwo

 Niemcy

Siedziba

Monachium

Data założenia

1951

Status

organizacja pożytku publicznego

Profil działalności

popularyzacja niemieckiej kultury i języka niemieckiego

Zasięg

świat

brak współrzędnych
Strona internetowa

Celem założonej w 1951 roku instytucji jest popularyzacja języka niemieckiego, wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej, jak również prezentowanie nowoczesnego obrazu Niemiec. Obecnie posiada ona 136 placówek i 11 biur kontaktowych w 92 państwach.

Działalność i cele

edytuj
 
Goethe-Institut w Pradze
 
Goethe-Institut w Oslo
 
Goethe-Institut w Kuala Lumpur
 
Instytut Goethego w Warszawie

Nauczanie języka niemieckiego

edytuj

Jednym z głównych celów działalności Goethe-Institut jest kształcenie w zakresie języka niemieckiego. We wszystkich placówkach na całym świecie regularnie oferowane są kursy języka niemieckiego, po ukończeniu których można zdawać egzamin na międzynarodowy certyfikat językowy. Program kursów dostosowany jest do ujednoliconych poziomów biegłości opisanych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Ponadto Goethe-Institut oferuje możliwość doskonalenia zawodowego dla nauczycieli języka niemieckiego za granicą. Współpracuje z państwowymi instytucjami ich doszkalającymi, wydziałami germanistyki na uczelniach, stowarzyszeniami nauczycielskimi. Często wspólnie z nimi organizuje konferencje, seminaria, a także projekty popularyzujące język niemiecki bezpośrednio w szkołach i przedszkolach.

Kultura

edytuj

Obok popularyzacji języka niemieckiego kolejnym celem działalności tej organizacji jest wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej, przede wszystkim w dziedzinie architektury, sztuk plastycznych, wzornictwa i mody, literatury, muzyki, filmu, teatru, tańca i wystaw. Placówki Goethe-Institut współpracują na zasadach partnerskich z instytucjami w kraju gospodarza, organizując imprezy kulturalne, uczestnicząc w festiwalach.

Biblioteka i informacja

edytuj

Trzecim istotnym zadaniem instytucji jest pokazywanie współczesnych Niemiec, dlatego wiele z nich posiada biblioteki, w których znaleźć można informacje o ważnych toczących się w Niemczech dyskusjach i tendencjach. Oferta bibliotek obejmuje korzystanie z Internetu, wypożyczanie książek, płyt CD, filmów, umożliwia również dostęp do wybranych baz danych oraz aktualnych gazet i czasopism. Niemieckojęzyczne zbiory posiadają także biblioteki partnerskie działające przede wszystkim w Europie Środkowej i Wschodniej.

Historia

edytuj

Pierwszy Goethe-Institut założono w 1951 r. w miejsce Akademii Niemieckiej (DA). Początkowo instytut koncentrował swoje działania na szkoleniach dla nauczycieli języka niemieckiego w innych krajach. Z początkiem lat 60. z inicjatywy dyrektora Departamentu Kultury Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Dietera Saltera, do instytutu przyłączono inne niemieckie organizacje kulturalne i z biegiem czasu idea sieci instytutów na całym świecie coraz bardziej się urzeczywistniła. Tym samym instytut stopniowo przejmował rolę centralnej niemieckiej instytucji wymiany kulturalnej za granicą. Podczas ery Brandta, na początku lat 70. partnerska współpraca na rzecz kultury stała się trzecim filarem niemieckiej polityki zagranicznej, a zarazem podstawą pracy placówek Instytutu Goethego na całym świecie. W 1976 r. Goethe-Institut i Auswärtiges Amt podpisały umowę ramową, na mocy której Republika Federalna Niemiec wspiera instytut, choć jednocześnie pozostaje on niezależną organizacją kulturalną.

Po upadku żelaznej kurtyny Goethe-Institut otworzył wiele nowych oddziałów we wschodniej Europie; w 1988 w Budapeszcie, w 1990 w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki, w 1992 w Krakowie.

W 2001 r. Goethe-Institut połączył się z niemiecką organizacją Inter Nationes. Instytucja ta, założona w 1952, skupiała swoją działalność przede wszystkim na kulturalnej, społecznej i politycznej komunikacji Niemiec z zagranicą w obszarze mediów. Od czasu tego połączenia Goethe-Institut jest największą niemiecką organizacją wymiany kulturalnej za granicą.

Przypisy

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj