Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

jednostka Uniwersytetu Wrocławskiego

Instytut Nauk o Informacji i Mediach – jednostka naukowo-dydaktyczna należąca do struktur Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego[1]. Dzieli się na 4 zakłady[1]. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z bibliologią, teorią i historią nauki o książce, biblioteką i informacją naukową, socjologią książki, czytelnictwem współczesnym, dziejami produkcji, obiegu i użytkowania książki XVXX wieku, teorią, organizacją i metodyką bibliotekarstwa współczesnego i działalności informacyjnej oraz edytorstwem[2].

Instytut Nauk o Informacji i Mediach
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
Ilustracja
Instytut Nauk o Informacji i Mediach UWr
Państwo

 Polska

Adres

pl. Uniwersytecki 9/13, 50-137 Wrocław

Liczba pracowników
• naukowych


31

Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum po lewej na dole znajduje się punkt z opisem „Instytut Nauk o Informacji i Mediach”
51°06′49,1″N 17°02′03,2″E/51,113639 17,034222
Strona internetowa

Instytut oferuje studia na kierunkach: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, Publikowanie cyfrowe i sieciowe oraz Zarządzanie informacją ze specjalnościami, a także studia doktoranckie[3]. Studia podyplomowe nie są obecnie oferowane. Studenci kształcą się w trybie dziennym i zaocznym[4]. Instytut wydaje Roczniki Biblioteczne – czyli ogólnopolskie czasopismo naukowe z zakresu nauki o książce (bibliologii) i bibliotekoznawstwa[5]. Dysponuje także własną samodzielną biblioteką Instytutową, liczącą ponad 18,5 tysiąca woluminów[6]. Siedziba Instytutu mieści się we Wrocławiu[7] przy pl. Uniwersyteckim 9/13.

Instytut powstał w 1969 w roku jako Instytut Bibliotekoznawstwa, w 2003 roku zmienił nazwę na Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, a w 2022 roku na Instytut Nauk o Informacji i Mediach. Pracownicy naukowi Instytutu zajmowali często najważniejsze stanowiska w hierarchii uniwersyteckiej – dziekanów i prodziekanów na swoich wydziałach[8].


Poczet dyrektorów edytuj

Kierownicy Katedry

Dyrektorzy Instytutu

Historia edytuj

Początki obecnego Instytutu są związane są z powołaniem na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego Katedry Bibliotekoznawstwa, które miało miejsce 1 grudnia 1956 roku. Katedra powołana przez ówczesnego dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej, prof. dr. Antoniego Knota, była trzecią z kolei w Polsce placówką akademickiego kształcenia bibliotekarzy (poprzedziły ją katedry w Uniwersytecie Łódzkim1945, i Uniwersytecie Warszawskim1951). W 1956 roku rozpoczęto kształcenie studentów wyłącznie trybie zaocznym, a już rok później uruchomiono studia stacjonarne[8].

1 października 1969 roku Katedra została przekształcona w Instytut Bibliotekoznawstwa. Od 1977 do 1983 roku funkcjonowało w Instytucie Zaoczne Studium Doktoranckie, a począwszy od 1995 roku kształcenie doktorantów odbywa się w ramach czteroletniego Studium Doktoranckiego Wydziału Filologicznego. 15 listopada 2003 roku Instytut Bibliotekoznawstwa zmienił nazwę na Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa[8]. Z dniem 1 maja 2022 roku zaczęła obowiązywać aktualna nazwa, czyli Instytut Nauk o Informacji i Mediach. Zmianie uległa również jego struktura organizacyjna[9].

Kierunki kształcenia edytuj

Instytut kształci studentów na kierunkach: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, Publikowanie cyfrowe i sieciowe oraz Zarządzanie informacją.

Na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo prowadzone są następujące specjalizacje[10]:

 • infobrokering,
 • cyfrowe dziedzictwo kultury
 • zarządzanie informacją

Od 2013 roku w Instytucie są realizowane studia na kierunku Publikowanie cyfrowe i sieciowe w specjalizacjach[11]:

 • digitalizacja i publikowanie zbiorów
 • instructional designer projektant materiałów dydaktycznych i szkoleniowych

Od 2022 roku Instytut kształci studentów na kierunku Zarządzanie informacją w specjalizacjach[12]:

 • analityka danych
 • cyfrowe dziedzictwo kultury

Instytut prowadził również następujące studia podyplomowe[13]:

 • Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa – I/PO dla bibliotekarzy
 • Podyplomowe Studia Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa – II/PN kwalifikacyjne dla nauczycieli-bibliotekarzy

Wybrani studenci mogą kontynuować naukę na studiach doktoranckich[3].

Struktura organizacyjna edytuj

 • Zakład Bibliografii i Analizy Danych
 • Zakład Edytorstwa i Projektowania Publikacji
 • Zakład Interdyscyplinarnych Badań nad Książką i Komunikacją
 • Zakład Mediów Cyfrowych
 • Biblioteka Instytut Nauk o Informacji i Mediach
 • Pracownia Humanistyki Cyfrowej (od 2018 r.)

Przypisy edytuj

Linki zewnętrzne edytuj