Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

jednostka Uniwersytetu Wrocławskiego

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego – jednostka naukowo-dydaktyczna należąca do struktur Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego[1]. Dzieli się na 4 zakłady[1]. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z bibliologią, teorią i historią nauki o książce, biblioteką i informacją naukową, socjologią książki, czytelnictwem współczesnym, dziejami produkcji, obiegu i użytkowania książki XVXX wieku, teorią, organizacją i metodyką bibliotekarstwa współczesnego i działalności informacyjnej oraz edytorstwem[2].

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
Ilustracja
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr
Państwo  Polska
Adres Wrocław
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, blisko centrum po lewej na dole znajduje się punkt z opisem „Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego”
51°06′49,1″N 17°02′03,2″E/51,113639 17,034222

Instytut oferuje studia na kierunkach bibliotekoznawstwo i informacja naukowa oraz publikowanie cyfrowe i sieciowe ze specjalnościami oraz studia podyplomowe, a także studia doktoranckie[3]. Studenci kształcą się w trybie dziennym i zaocznym[4]. Instytut wydaje Roczniki Biblioteczne – czyli ogólnopolskie czasopismo naukowe z zakresu nauki o książce (bibliologii) i bibliotekoznawstwa[5]. Dysponuje także własną samodzielną biblioteką instytutową, liczącą ponad 18,5 tysiąca woluminów[6]. Siedzibą instytutu jest kamienica przy placu Uniwersyteckim 9 we Wrocławiu[7].

Instytut powstał w 1969 w roku jako Instytut Bibliotekoznawstwa, zaś w 2003 roku zmienił nazwę na Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Jego pracownicy naukowi instytutu zajmowali często najważniejsze stanowiska w hierarchii uniwersyteckiej – dziekanów i prodziekanów na swoich wydziałach[8].

Poczet dyrektorówEdytuj

Kierownicy Katedry

Dyrektorzy Instytutu

HistoriaEdytuj

Początki obecnego instytutu są związane są z powołaniem na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego Katedry Bibliotekoznawstwa, które miało miejsce 1 grudnia 1956 roku. Katedra powołana przez ówczesnego dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej, prof. dr. Antoniego Knota, była trzecią z kolei w Polsce placówką akademickiego kształcenia bibliotekarzy (poprzedziły ją katedry w Uniwersytecie Łódzkim1945, i Uniwersytecie Warszawskim1951). W 1956 roku rozpoczęto kształcenie studentów wyłącznie trybie zaocznym, a już rok później uruchomiono studia stacjonarne[8].

1 października 1969 roku Katedra została przekształcona w Instytut Bibliotekoznawstwa. Od 1977 do 1983 roku funkcjonowało w Instytucie Zaoczne Studium Doktoranckie, a począwszy od 1995 roku kształcenie doktorantów odbywa się w ramach czteroletniego Studium Doktoranckiego Wydziału Filologicznego. 15 listopada 2003 roku Instytut Bibliotekoznawstwa zmienił nazwę na Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa[8].

Kierunki kształceniaEdytuj

Instytut kształci studentów na kierunkach Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz Publikowanie cyfrowe i sieciowe. Na kierunku prowadzone są następujące specjalizacje[3]:

 • biblioteki cyfrowe
 • biblioteki naukowe
 • biblioteki w społeczeństwie wiedzy
 • prasa w systemie komunikacji społecznej
 • biblioteki publiczne i szkolne (na studiach niestacjonarnych)
 • prasa w systemie komunikacji społecznej (na studiach niestacjonarnych)

Od 2013 roku w Instytucie są też realizowane studia na kierunku Publikowanie cyfrowe i sieciowe w specjalizacjach:

 • digitalizacja i publikowanie zbiorów
 • instructional designer projektant materiałów

Instytut prowadzi również następujące studia podyplomowe[3]:

 • Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa – I/PO dla bibliotekarzy
 • Podyplomowe Studia Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa – II/PN kwalifikacyjne dla nauczycieli-bibliotekarzy

Od roku akademickiego 2019/2020 zostaną uruchomione nowe specjalności na studiach II stopnia realizowanych w Instytucie INiB.

 1. na kierunku INB: infobrokering, cyfrowe dziedzictwo kultury i zarządzanie informacją,
 2. na kierunku PCiS: digitalizacja i publikowanie zbiorów oraz instructional designer – projektant materiałów dydaktycznych i szkoleniowych.[9]

Wybrani studenci mogą kontynuować naukę na studiach doktoranckich[3].

Struktura organizacyjnaEdytuj

 • Zakład Teorii i Historii Książki
 • Zakład Bibliotekoznawstwa
 • Zakład Bibliografii i Informacji Naukowej
 • Zakład Książki Współczesnej i Edytorstwa
 • Biblioteka Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
 • Pracownia Humanistyki Cyfrowej (od 2018 r.)

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj