Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski (III RP)

Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polskistowarzyszenie zajmujące się szeroko pojętą działalnością edukacyjno-badawczą na polu najnowszej historii Polski, działalności niepodległościowej, a także pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski
Państwo  Polska
Adres ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa
Data założenia 12 listopada 1998
Forma prawna stowarzyszenie
Prezes Wiesław Jan Wysocki
Nr KRS 0000178008
brak współrzędnych

12 listopada 1998 r. w Warszawie powstało Towarzystwo Przyjaciół Instytutów Józefa Piłsudskiego Zagranicą. Inicjatorami powstania Towarzystwa byli:

Stowarzyszenie gromadzi oraz publikuje opracowania na temat najnowszej historii Polski, walki o niepodległość, działalności Józefa Piłsudskiego. Funduje również stypendia oraz nagrody za wkład naukowy na tym polu. Utrzymuje kontakty z innymi instytucjami o podobnym charakterze.

15 grudnia 2004 r. Walne Zgromadzenie Członków przekształciło Towarzystwo w Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski, nawiązując tym samym do tradycji przedwojennego Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski.

Od początku działalności Instytut współpracuje z Instytutem Józefa Piłsudskiego w Londynie, Instytutem Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Muzeum Marszałka w Sulejówku, ze Związkiem Piłsudczyków RP i ze Związkiem Piłsudczyków. Instytut wydaje także czasopismo Niepodległość oraz publikację Biblioteka Niepodległości. Popiera założoną przez Jadwigę i Wandę Piłsudskie Fundację Rodziny Józefa Piłsudskiego w sprawie budowy w Sulejówku Muzeum Józefa Piłsudskiego.

Władze InstytutuEdytuj

Prezes: Wiesław Jan Wysocki (poprzednio prof. Zbigniew Wójcik, Andrzej Przewoźnik oraz Arkadiusz Adamczyk)

Wiceprezesi:

Sekretarz: Janusz Mierzwa

Skarbnik: Anna Katarzyna Krakowiak

Członek Zarządu: Jolanta Przewoźnik

Członek Zarządu: Arkadiusz Adamczyk, redaktor naczelny Wydawnictwa

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj