Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (Ł-IMBiGS)instytut badawczy, wcześniej jednostka badawczo-rozwojowa. Ma siedzibę w Warszawie przy ul. Racjonalizacji 6/8 i oddział zamiejscowy w Katowicach (Centrum Gospodarki Odpadami i Zarządzania Środowiskowego).

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (Ł-IMBiGS)
Ilustracja
Siedziba Instytutu przy ul. Racjonalizacji 6/8 w Warszawie
Państwo  Polska
Adres ul. Racjonalizacji 6/8,
02-673 Warszawa
Data założenia 1951
Forma prawna instytut badawczy
Dyrektor dr inż. Marcin M. Kruk
Nr KRS 0000043477
brak współrzędnych
Strona internetowa

CharakterystykaEdytuj

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, doświadczalnych i wdrożeniowych, związanych z mechanizacją i automatyzacją przemysłu, budownictwa, górnictwa skalnego, gospodarką odpadami oraz upowszechnianiem i wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych, technicznych i organizacyjnych w praktyce gospodarczej.

Zakres działania Instytutu obejmuje:

a) mechanizacji i automatyzacji przemysłu, budownictwa, transportu drogowego i gospodarki komunalnej,
b) budowy, eksploatacji oraz bezpieczeństwa maszyn i urządzeń,
c) górnictwa skalnego,
d) surowców i materiałów budowlanych (m.in kruszyw),
e) gospodarki odpadami i utylizacji substancji szkodliwych,
f) projektowania i doskonalenia procesów technologicznych maszyn i urządzeń, w tym mechanizacja i automatyzacja procesów montażowych, pomiarowych, kontrolnych i obróbczych;

  • prowadzenie działalności w zakresie badań i certyfikacji w ramach posiadanych uprawnień;
  • prowadzenie działalności usługowej w zakresie ekspertyz technicznych i technologicznych, badań, atestacji, oceny stosowanych procesów i organizacji;
  • prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia metod i technik prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, projektowanie i budowa stanowisk badawczych, aparatury badawczej i kontrolno-pomiarowej;
  • prowadzenie współpracy naukowej w kraju i za granicą w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych;
  • prowadzenie działalności szkoleniowej, normalizacyjnej, ochrony własności przemysłowej oraz informacji naukowo-technicznej;
  • upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych.

Instytut jest uprawniony do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn.

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj