Inteligentny system transportowy

Inteligentny system transportowy, ITSsystem informacyjny i komunikacyjny mający na celu świadczenie usług związanych z różnymi rodzajami transportu i zarządzaniem ruchem, pozwalający na lepsze informowanie różnych użytkowników oraz zapewniający bezpieczniejsze, bardziej skoordynowane i „inteligentniejsze” korzystanie z sieci transportowych[1].

Monitor systemu informacji pasażerskiej przy al. Wojska Polskiego w Bydgoszczy (tramwaj, autobus, tramwaj wodny)
Tablica zmiennej treści inteligentnego systemu przy ul. Gdańskiej w Bydgoszczy
Tablica zmiennej treści informująca o miejscach parkingowych w Bydgoszczy

System taki łączy elektronikę, telekomunikację i techniki informatyczne z inżynierią transportu w celu planowania, projektowania, obsługi, utrzymywania i zarządzania systemami transportu[1].

Pojęciem związanym z Inteligentnymi Systemami Transportowymi jest telematyka transportu[2].

PrzypisyEdytuj

  1. a b Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu. (CELEX: 32010L0040)
  2. Kamiński T.: Wybrane zagadnienia Inteligentnych Systemów Transportowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2019.