Technika informatyczna

całokształt zagadnień, metod, środków i działań związanych z przetwarzaniem informacji

Technika informatyczna[1][2][3][4], technika informacyjna[4][5], technologia[a] informatyczna[7], technologia[a] informacyjna[7][8], TI (od ang. information technology, IT[9]) – dyscyplina informatyczna i branża na rynku pracy zajmująca się stosowaniem technologii obliczeniowych (oprogramowanie i sprzęt komputerowy) w biznesie, instytucjach państwowych, opiece zdrowotnej, szkołach i innych typach organizacji. W szerszym znaczeniu (jako informatyka techniczna), obejmuje ona inżynierię oprogramowania, inżynierię komputerową, systemy informacyjne, cyberbezpieczeństwo i danologię. Jest ona także powiązana z sektorem teleinformatycznym.

UwagiEdytuj

  1. a b W tym przypadku ten odpowiednik angielskiego słowa technology jest kalką językową[6].

PrzypisyEdytuj

  1. Technika informatyczna. Zabezpieczenia w systemach informatycznych. Terminologia. Polski Komitet Normalizacyjny, marzec 2002. [dostęp 2018-12-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-04-19)].
  2. H. Kłodnicka, I. Wojtasik, H. Beck, G. Przywara, A. Sławiński: Słownictwo znormalizowane. Technika informatyczna. Polski Komitet Normalizacyjny, 1999. [dostęp 2018-12-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-12-22)].
  3. Janusz S. Bień: O „pierwszym rozbiorze polszczyzny”, Radzie Języka Polskiego i normalizacji. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, marzec 2001. s. 16. [dostęp 2018-12-22].
  4. a b Joachim Potrykus (oprac.): Poradnik mechatronika. Wydawnictwo REA, 2015. [dostęp 2018-12-22].
  5. Marian Kuraś: Zarządzanie a ekonomia i inne dyscypliny jak np. informatyka (2). Katedra Systemów Obliczeniowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. [dostęp 2012-09-27].
  6. Zbigniew Łucki. Proszę... nie mówmy „technologia” na technikę!. „Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej”. AGH. [dostęp 2015-03-15]. 
  7. a b Technologia informatyczna. Encyklopedia Zarządzania, marzec 2001. [dostęp 2018-12-22].
  8. Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej. Technologie informacyjne. Główny Urząd Statystyczny. [dostęp 2014-07-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-07-14)].
  9. Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. s. 69. [dostęp 2020-04-01].

BibliografiaEdytuj