Interglacjał lub okres międzylodowcowy lub okres interglacjalny – okres między dwoma glacjałami, w którym wskutek ocieplenia czyli wzrostu temperatury powierzchnia lodowca cofa się lub ustępuje z danego obszaru (deglacjacja). Okres ten charakteryzuje się również wzrostem poziomu oceanu światowego i przesuwaniem się stref roślinnych ku biegunom.

Termin interglacjał odnosi się do okresów, w których średnia roczna temperatura była co najmniej równa średniej rocznej temperaturze w obecnym okresie ocieplenia międzylodowcowego (holocen), stąd wydzielanie interglacjałów w przeszłości geologicznej jest przedmiotem kontrowersji i jest związane ze stopniem rozpoznania dawnych warunków środowiskowych. Te same okresy niektórzy badacze uważają za interglacjały, inni określają je mianem interstadiałów.

W historii geologicznej Polski nie budzi wątpliwości istnienie ostatniego (interglacjału eemskiego) i przedostatniego (interglacjału mazowieckiego). Liczba i czas trwania starszych interglacjałów jest niepewna. Każdy z wyróżnionych interglacjałów charakteryzuje się odmienną sukcesją roślinną, to znaczy kolejnością wkraczania na dany obszar zespołów roślinnych.

Interglacjały wyróżniane na obszarze EuropyEdytuj

Okresy ociepleń i ochłodzeń w Europie w ciągu ostatnich 500 000 lat zyskały nazwy od miejscowości gdzie przeprowadzono stosowne badania. Są to:

Nazwa Czas trwania Rodzaj
Okres Biber Chłodny
Okres Biber-Donau (Interglacjał tegeleński) Ciepły
Okres Donau Przed 450 tys. lat Chłodny
Okres Waal 450-400 tys. Lat Ciepły
Okres Günz (Zlodowacenie najstarsze) 400-350 tys. Lat Chłodny
Okres Cromer (Interglacjał kromerski) 350-320 tys. Lat Ciepły
Okres Mindel (Zlodowacenie krakowskie) 320-270 tys. lat Chłodny
Okres Holstein (Interglacjał mazowiecki) 270-200 tys. lat Ciepły
Okres Riss (Zlodowacenie środkowopolskie) 200-125 tys. lat Chłodny
Okres Eem 125-70 tys. lat Ciepły
Okres Würm (Zlodowacenie północnopolskie) 70-11 tys. lat Chłodny
Holocen Od 11 tys. lat Neociepły

Zobacz teżEdytuj