Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.

Interiorterytorium położone w głębi kraju, daleko od wybrzeża morskiego i od ośrodków przemysłowych. Słabo zagospodarowane i trudno dostępne wnętrze lądu. Tradycyjnie termin ten odnosi się zwłaszcza do tego typu obszarów w Ameryce Południowej, Rosji, na Islandii i w Australii. Państwa, u których występuje interior, podejmują działania, aby zwiększyć możliwości gospodarczego wykorzystania tych obszarów, np. rząd Brazylii wybudował od podstaw stolicę w głębi kraju.