Irena Maryniakowa

Irena Cecylia Maryniakowa, właściwie Irena Maryniak (ur. 31 maja 1931 w Ciechanowcu[2]) – polska językoznawczyni, profesor nauk humanistycznych.

Irena Maryniakowa
Państwo działania

 Polska

Data i miejsce urodzenia

31 maja 1931
Ciechanowiec

profesor nauk humanistycznych
Specjalność: językoznawstwo słowiańskie[1]
Profesura

18 czerwca 1998[1]

Odznaczenia
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

ŻyciorysEdytuj

W 1940 została zesłana w okolice Kokczetawu, powróciła do Polski w 1946[3][4]

W 1956 ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1957 pracowała w Zakładzie Słowianoznawstwa PAN (w 1977 przekształconym w Instytut Słowianoznawstwa PAN, od 1992 działającym pod nazwą Instytut Slawistyki PAN)[5]. Tam w 1974 obroniła pracę doktorską[2], w 1991 uzyskała na podstawie pracy Funkcje syntaktyczne bezokolicznika w gwarze pskowskiej i w gwarze Rosjan-starowierców mieszkających w Polsce stopień doktora habilitowanego[1]. 16 czerwca 1998 nadano jej tytuł profesora w zakresie nauk humanistycznych[1].

Pracowała w Pracowni Języka Rosyjskiego[6], od 1992 była kierownikiem Pracowni Języka Białoruskiego[7]. W 2012 przeszła na emeryturę[2].

W 1982 otrzymała nagrodę naukową z dziedziny językoznawstwa Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN im. Kazimierza Nitscha, w 1998 Medal im. ks. K. Kluka[2]. W 2004 została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski[8]. W 2014 została honorowym obywatelem Ciechanowca[2].

Opublikowała m.in.:

 • Indeks a tergo do Materiałów do Słownika języka staroruskiego I. I. Srezniewskiego (1968) - Ireną Dulewiczową, Irydą Grek-Pabisową
 • Wielki słownik rosyjsko-polski (1970) – z Anatolem Mirowiczem, Ireną Dulewiczową, Irydą Grek-Pabisową – łącznie osiem wydań do 2004
 • Imiesłowy w rosyjskiej gwarze starowierców mieszkających w Polsce (1976)
 • Słownik gwary starowierców mieszkających w Polsce (1980) – z Irydą Grek-Pabisową
 • Funkcje składniowe bezokolicznika w gwarze pskowskiej i w gwarze Rosjan-starowierców mieszkających w Polsce. Studium porównawcze (1982)
 • Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska. Morfologia ze słowotwórstwem (1993)
 • Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny (Leksyka, tom V - 1995, tom VI - 1996, tom VII - 1999, tom VIII - 2002, tom IX - 2007, tom X - 2009) - kierownik zespołu redakcyjnego
 • Polskie teksty gwarowe z obszaru dawnych kresów północno-wschodnich (1996) - z Irydą Grek-Pabisową i Anną Zielińską
 • Współczesne gwary polskie na dawnych kresach północno-wschodnich (1999) - z Irydą Grek-Pabisową, przy współpracy Małgorzaty Ostrówki i Anny Zielińskiej
 • Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny (Słowotwórstwo, tom IV - 2012) - kierownik zespołu redakcyjnego
 • Różnojęzyczne słownictwo gwarowe Podlasia, Suwalszczyzny i północno-wschodniego Mazowsza (2014) - z Dorotą Rembiszewską i Januszem Siatkowskim

PrzypisyEdytuj

 1. a b c d Prof. dr hab. Irena Cecylia Maryniak, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2021-05-22].
 2. a b c d e Złota księga nauki polskiej w 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Tom II. M-Ż, wyd. Mastermedia i Helion, Gliwice 2020, s. 56
 3. Dane w Indeksie represjonowanych Instytutu Pamięci Narodowej
 4. Mieszkańcy Ciechanowca i okolic na "Nieludzkiej Ziemi
 5. Pracownicy Instytut Slawistyki PAN 1954-2004, w: 50 lat slawistyki w Polskiej Akademii Nauk (1954-2004). Księga Jubileuszowa Instytutu Slawistyki PAN, wyd. Slawistyczny Instytut Wydawniczy, Warszawa 2004, s. 248
 6. Kwiryna Handke Zarys dziejów Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, w: 50 lat slawistyki w Polskiej Akademii Nauk (1954-2004). Księga Jubileuszowa Instytutu Slawistyki PAN, wyd. Slawistyczny Instytut Wydawniczy, Warszawa 2004, s. 14
 7. Iryda Grek- Pabisowa Badania polszczyzny na terenach dawnych Kresów Wschodnich, w: 50 lat slawistyki w Polskiej Akademii Nauk (1954-2004). Księga Jubileuszowa Instytutu Slawistyki PAN, wyd. Slawistyczny Instytut Wydawniczy, Warszawa 2004, s. 117
 8. M.P. z 2005 r. nr 8, poz. 127