Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

instytut naukowo-badawczy Polskiej Akademii Nauk
(Przekierowano z Instytut Slawistyki PAN)

Instytut Slawistyki PANinstytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie.

Instytut Slawistyki PAN
Ilustracja
Siedziba IS PAN
Państwo  Polska
Data utworzenia 1954
Dyrektor Anna Zielińska
Adres
ul. Bartoszewicza 1b m. 17
00-337 Warszawa
Położenie na mapie Warszawy
Mapa lokalizacyjna Warszawy
Instytut Slawistyki PAN
Instytut Slawistyki PAN
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Instytut Slawistyki PAN
Instytut Slawistyki PAN
Położenie na mapie województwa mazowieckiego
Mapa lokalizacyjna województwa mazowieckiego
Instytut Slawistyki PAN
Instytut Slawistyki PAN
52,237454°N 21,022704°E/52,237454 21,022704
Strona internetowa

Dyrektorem Instytutu jest prof. dr hab. Anna Zielińska, a przewodniczącym Rady Naukowej prof. dr hab. Ryszard Grzesik.

HistoriaEdytuj

W 1954 r., dzięki staraniom prof. Tadeusza Lehra-Spławińskiego i prof. Zdzisława Stiebera, Polska Akademia Nauk powołała Zakład Słowianoznawstwa PAN. W 1977 r. jednostka uzyskała status instytutu, a w 1992 r. nastąpiła zmiana nazwy na Instytut Slawistyki PAN[1].

KierownictwoEdytuj

Kierownicy i dyrektorzy jednostki[1]:

Kierownicy Zakładu Słowianoznawstwa PAN
 1. prof. Tadeusz Lehr-Spławiński (1954–1960)
 2. prof. Zdzisław Stieber (1960–1977)
Dyrektorzy Instytutu Słowianoznawstwa/Slawistyki PAN
 1. prof. Janusz Siatkowski (1977–1981)
 2. prof. Mieczysław Basaj (1981–1990)
 3. prof. Ewa Rzetelska-Feleszko (1990–1996)
 4. prof. Kwiryna Handke (1996–1999)
 5. prof. Zbigniew Greń (1999–2007)
 6. prof. Grażyna Szwat-Gyłybow (2007–2011)
 7. prof. Anna Engelking (2011–2015)
 8. prof. Anna Zielińska (od 2015)

InstytutEdytuj

Przedmiot badańEdytuj

Instytut Slawistyki prowadzi interdyscyplinarne badania nad obszarem Słowiańszczyzny. W IS PAN zatrudnieni są historycy, językoznawcy, literaturoznawcy i antropolodzy kultury. W pracy Instytutu wyodrębnia się następujące pola badawcze:

StrukturaEdytuj

Instytut dzieli się na cztery zakłady. Są to:

 • Zakład Językoznawstwa (kierowniczka: dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN);
 • Zakład Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa (kierowniczka: dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow, prof. IS PAN);
 • Zakład Historii (kierownik: prof. dr hab. Ryszard Grzesik);
 • Zakład Badań Narodowościowych (kierownik: prof. dr hab. Wojciech Burszta).

W Instytucie działa również Zespół Obsługi Badań Naukowych.

Projekty naukoweEdytuj

Instytut Slawistyki PAN jest członkiem konsorcjum naukowego DARIAH-PL[2], ponadto wraz z Politechniką Wrocławską (instytucja koordynująca), Instytutem Podstaw Informatyki PAN, Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych, Uniwersytetem Łódzkim oraz Uniwersytetem Wrocławskim tworzy polską część struktury Clarin. CLARIN (Common Language Resources & Technology Infrastructure) to ogólnoeuropejska infrastruktura naukowa, która umożliwia badaczom z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych wygodną pracę z bardzo dużymi zbiorami tekstów[3]. W Instytucie prowadzony jest Projekt badawczy EUROJOS-2 (Językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym), który kontynuuje prace konwersatorium EUROJOS, utworzonego w roku 2001, w roku 2009 afiliowanego w IS PAN. Prace są prowadzone niezmiennie od chwili powołania konwersatorium pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego. Instytut prowadzi również repozytorium cyfrowe w ramach konsorcjum RCIN[4].

Studia doktoranckieEdytuj

Od roku akademickiego 2001/2002 Instytut kształci doktorantów. Obecnie posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinach językoznawstwo i kulturoznawstwo.

WydawnictwaEdytuj

Instytut od 1990 roku prowadzi własne wydawnictwo – Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy (SOW), który do tej pory wydał ponad 250 pozycji książkowych. Znaczna część publikacji to serie wydawnicze: „Bibliografia Językoznawstwa Slawistycznego”, „Gramatyka Konfrontatywna Bułgarsko-Polska”, „Język na Pograniczach”, „Kultura na pograniczach”, „Polszczyzna Regionalna Pomorza”, „Semantyka a Konfrontacja Językowa” i Prace Slawistyczne „Slavica”. Wydawnictwo jest częścią grupy Świadomi Wydawcy oraz członkiem OASPA (Open Access Scholarly Publishers Association).

Instytut wydaje też kilka periodyków naukowych: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, Slavia Meridionalis, Sprawy Narodowościowe. Seria nowa, Studia Litteraria Polono-Slavica, Cognitive Studies/Études Cognitives, Colloquia Humanistica, Acta Baltico-Slavica oraz Adeptus. Czasopisma ukazują się formie wyłącznie internetowej, są dostępne przez platformę cyfrową ISS PAS[5].

Uczeni związani z InstytutemEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. a b Historia, Instytut Slawistyki PAN [dostęp 2021-01-01].
 2. O konsorcjum DARIAH-PL, ispan.waw.pl [dostęp 2016-10-20].
 3. Clarin PL | Polska część infrastruktury naukowej CLARIN ERIC, clarin-pl.eu [dostęp 2016-10-20].
 4. Digital Repository Institute of Slavic Studies PAS – Main page, rcin.org.pl [dostęp 2016-10-20].
 5. ISS PAS Journals, ispan.waw.pl [dostęp 2016-10-06].

BibliografiaEdytuj