Acta Baltico-Slavica

czasopismo naukowe

"Acta Baltico-Slavica" – dwujęzyczny (w języku polskim i angielskim) rocznik historyczny i archeologiczny, etnograficzny i językoznawczy, wydawany w latach 19641977 w Białymstoku przez Białostockie Towarzystwo Naukowe, w latach 1977—1992 we Wrocławiu przez Ossolineum, od roku 1992 w Warszawie przez Instytut Slawistyki PAN. Publikuje prace dotyczące stosunków politycznych, społecznych, gospodarczych, kulturalnych i kontaktów językowych między ludami bałtyckimi a słowiańskimi dawniej i obecnie. Redaktorzy naczelni: Jerzy Anoniewicz (1964—1974), Jan Safarewicz (19751990), Iryda Grek-Pabisowa (od 1990).

Acta Baltico-Slavica
Archeologia, historia, ethnographia et linguarum scientia
Częstotliwość rocznik
Państwo  Polska
Adres Warszawa, ul. Bartoszewicza 1b / 17
Wydawca Instytut Slawistyki PAN
Rodzaj czasopisma stosunki językowe, społeczne, kulturalne i polityczne, jakie zachodziły i zachodzą obecnie między ludami bałtyckimi i słowiańskimi.
Pierwsze wydanie 1964
Redaktor naczelny Prof. dr hab. Iryda Grek-Pabisowa
Stali współpracownicy Małgorzata Ostrówka
Format B5
Liczba stron ok. 300
ISSN 0065-1044
Strona internetowa